Päivitetty 03.01.2022

Teemat

DigiIN-hankkeessa on viisi toisiaan täydentävää työpakettia, jotka liittyvät digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Työpaketeilla on vetäjät eri organisaatioista.

1) Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy käytettävien sähköisten palveluiden avulla

2) Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen

3) Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa

4) Ikääntyneiden osallistaminen digitaaliseen palvelukulttuuriin

5) Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä.

Työpakettien vetäjien yhteystiedot

DigiIN-hankeryhmä.
Sonja Iltanen (Ikäinstituutti), Sari Kujala (Aalto-yliopisto), Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto), Tarja Heponiemi (THL), Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto), Piritta Rautavuori (THL), Teemu Rantanen (Laurea-ammattikorkeakoulu)