Päivitetty 10.06.2022

Teemat

DigiIN-hankkeessa on viisi toisiaan täydentävää työpakettia, jotka liittyvät digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

  1. Sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisy käytettävien sähköisten palveluiden avulla
  2. Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen
  3. Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa
  4. Ikääntyneiden osallistaminen digitaaliseen palvelukulttuuriin
  5. Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä.

Työpaketeilla on vetäjät eri organisaatioista. Työpakettien vetäjien yhteystiedot

DigiIN-hankeryhmä.
Kuvassa: Sonja Iltanen (Ikäinstituutti), Sari Kujala (Aalto-yliopisto), Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto), Tarja Heponiemi (THL), Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto), Piritta Rautavuori (THL), Teemu Rantanen (Laurea-ammattikorkeakoulu)