Päivitetty 04.10.2021

Käytettävät palvelut

Nainen käyttää puhelinta kadulla.

Digitalisaatio uhkaa lisätä syrjäytymistä, koska sähköisten palveluiden hyödyntäminen on usein vaikeinta juuri palveluita eniten tarvitseville. DigiIN-hankkeen yhtenä teemana on tutkia, miten sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan suunnitella kaikille helppopääsyisiksi, käytettäviksi ja kustannusvaikuttaviksi. Tavoitteena on varmistaa kaikille käyttäjäryhmille sujuva ja yhdenvertainen pääsy palveluiden piiriin heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla. Suunnittelun avulla pyritään palveluiden hyvään käyttäjäkokemukseen, joka kannustaa ihmisiä hoitamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan.

Keräämme haastatteluilla ja kyselyillä tietoa ammattilaisten ja potilaiden kokemuksista ja sähköisten omahoitopalveluiden käytön esteistä. Seuraamme myös erilaisten palveluiden käyttöönottoa tapaustutkimuksissa, joissa arvioimme käyttäjäkokemusta, kustannustehokkuutta ja terveysvaikutuksia.

Osahanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä DigiIN-konsortion, sähköisiä palveluita tuottavien osapuolten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhdistämme kaikissa osahankkeissa kerättyä tietoa eri ryhmien tarpeista ja kehitämme suunnitteluohjeistuksia ja koulutusmateriaaleja. Tunnistamme myös uusia tapoja tukea sähköisten palveluiden käyttöönottoa ja hyödyntää niitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Sari Kujala ja Iiris Hörhammer
Työpaketin tutkijat ovat Sari Kujala ja Iiris Hörhammer sekä kuvasta puuttuvat Paula Valkonen ja Kaisa Savolainen.