Päivitetty 13.06.2022

Tietoa hankkeesta

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa vauhdilla. Uudet digitaaliset palvelut vaativat asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Organisaatioiden ja ammattilaisten on opittava uudenlainen palvelukulttuuri. Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja päihteiden käyttäjiä.

DigiIN-hankkeella on kolme tavoitetta:

  1. Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria.
  2. Saada parempia sähköisiä palveluja kaikille.
  3. Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Tavoitteenamme on korkeatasoisten tieteellisten julkaisujen lisäksi luoda käytännön ratkaisuja vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä saattaa tietoa helposti käytettävässä muodossa päättäjien ja asianosaisten käyttöön.

DigiIN-hanke toteutetaan vuosina 2019–2025. Rahoittajana on Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN). Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmissa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin. DigiIN-hanke on osa STN:n Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT) -ohjelmaa.

DigiIN-hankkeen esittelyvideo