Päivitetty 27.10.2021

Ikääntyneet

  • Miten ikääntyneet käyttävät digitaalisia palveluita?
  • Mitkä ovat digisyrjäytymisen riskitekijöitä?
  • Mitkä asiat edistävät digitaalista osallisuutta?

Yksi DigiIN-hankkeen tavoitteista on selvittää, miten ikäihmisten tarpeet, arvot ja osaaminen voidaan paremmin huomioida sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisoinnissa. Tarkastelun lähtökohtana on väestön ikääntyminen, erityisesti vanhusväestön kasvava kulttuurinen moninaisuus ja eriytyneet digitaidot.

Selvitämme, millaisilla tavoilla vanhemmat ikäluokat käyttävät digitaalisia palveluja sekä millainen yhteys viestintä- ja mediateknologioilla on heidän tyytyväisyyteensä elämään sekä kokemaansa terveyteen. Käytämme tutkimuksessa suuria kyselyaineistoja, kuten FinSote; Older audiences in the digital media environment.

Lisäksi tutkimme sitä, miten ikäihmisiä on osallistettu digitaalisten palveluiden yhteiskehittämiseen. Analysoimme sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiohankkeiden asiakirja-aineistoja politiikka-analyysin keinoin. Haastattelemme myös näiden hankkeiden suunnittelusta ja täytäntöönpanosta vastanneita asiantuntijoita hallinnon eri tasoilla (kunta, kuntaliitto/maakunta, ministeriö).

Kolmanneksi tutkimme digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toteutamme seurantatutkimuksen Ikäinstituutin Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeessa. Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeen tarkoituksena on edistää etäyhteyksien avulla kaukana palveluista asuvien yli 75-vuotiaiden mahdollisuuksia terveysliikuntaan. DigiIN-hankkeessa tutkimme, miten etäjumpasta voisi tulla osa kuntien pysyvää toimintaa.

Työpaketti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä DigiIN-konsortion eri osapuolten kanssa. Keskeisinä toimijoina ovat Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö ja Ikäinstituutti.

Työpaketin vetäjä on apulaisprofessori Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta.

Jyväskylän yliopiston DIgiIN-tutkijaryhmä.
Jyväskylän yliopiston DigiIN-tutkijaryhmä: Tomi Oinas, Sakari Taipale, Eero Rantala ja Joonas Karhinen (kuvassa). Lisäksi ryhmään kuuluvat Riitta Hänninen, Laura Pajula ja Viivi Korpela. Ikäinstituutin DigiIN-tutkijaryhmä: Päivi Topo ja Sonja Iltanen.