Konsortio ja yhteistyökumppanit

DigiIN-hanke toteutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Ikäinstituutin yhteistyönä.

Konsortio edustaa laajaa osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta, digitaalisesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä, maahanmuuttajakysymyksistä, ikääntyneistä ja sosiaalisesti marginaalisista ryhmistä.

Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä, kuten haastatteluja, kyselyjä, toimintatutkimusta ja simulaatioita. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi hankkeessa painotetaan käytännön ratkaisujen luomista vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista helpommin päättäjien ja asianosaisten käyttöön oikea-aikaisesti ja helposti hyödynnettävänä.

Toimimme yhteistyössä kuntien, palveluntuottajien, ministeriöiden, koulutuksen järjestäjien, järjestöjen, alan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2025. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

DigiIN-hankeryhmä
Kuvassa DigiIN-konsortion edustajat Sonja Iltanen (Ikäinstituutti), Anne Kouvonen (Helsingin yliopisto), Teemu Rantanen (Laurea-ammattikorkeakoulu), Sakari Taipale (Jyväskylän yliopisto), Sari Kujala (Aalto-yliopisto), Tarja Heponiemi (THL) ja Piritta Rautavuori (THL).