Päivitetty 02.03.2023

Sosiaalisesti syrjäytyneet

Sosiaalisesti marginalisoitujen ryhmien tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä.

Uudet sähköiset palvelut voivat lisätä sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä. Tällaisia ryhmiä voivat olla esimerkiksi päihdeongelmaiset, vangit ja mielenterveyskuntoutujat.

Tutkimme, miten näiden ihmisryhmien osallisuutta digitaalisissa palveluissa voidaan edistää ja millaista osaamista se edellyttää ammattilaisilta. Samalla selvitämme digiosallisuutta tukevan työkulttuurin piirteitä. Tutkimme myös vankiloiden digitalisaatiota sekä sen merkitystä rikosseuraamusalan työkulttuurin ja vapautuvien vankien rikollisuudesta irrottautumisen kannalta. Analysoimme, millaisia kokemuksia päihde- ja rikostaustaisilla on digitaalisten palvelujen käytöstä ja mitkä tekijät voivat estää niiden käyttöä.

Luomme ja jalkautamme uusia ratkaisuja, jotka osallistavat marginaalissa olevia ihmisryhmiä käyttämään digitaalisia palveluita ja tekevät palveluista helpommin saatavia ja saavutettavia. Tavoitteena on myös kehittää uusia pedagogisia malleja sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutukseen.

Analysoimme digitaalisiin palveluihin liittyviä käyttäjäkokemuksia päihdeongelmaisten, rikostaustaisten ja mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. Ideoimme ja konkretisoimme uusia ratkaisuja digitaalisiin palveluihin yhteiskehittelyllä kokemusasiantuntijoiden, ammattilaisten, opiskelijoiden ja kehittäjien kanssa. Tämän jälkeen uusista palveluista luodaan prototyypit ja niitä testataan käytännössä.

Työpaketin vetäjä on yliopettaja Teemu Rantanen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

DigiIN-työryhmä Laurea-ammattikorkeakoulussa: kuvassa vasemmalta Soile Juujärvi, Teemu Rantanen, Sari Heikkinen, Piia Silvennoinen ja Päivi Pöyry-Lassila (ei enää mukana hankkeessa). Kuvasta puuttuvat Eeva Järveläinen ja Teppo Leppälahti.