Julkaisut

Valkonen P, Karisalmi N, Kaipio J, Kujala S. Remote Interviews and Visual Timelines with Patients: Lessons Learned. Stud Health Technol Inform. 2021;281:845-849. doi:10.3233/SHTI210298

Heponiemi, T., Kaihlanen, A., Gluschkoff, K., Saranto, K., Nissinen, S., Laukka, E. & Vehko, T (In press) The association of mobile device use of electronic health record with the wellbeing of nurses: cross-sectional survey study. JMIR Medical Informatics

Heponiemi, T., Gluschkoff, K., Leemann, L., Manderbacka, K., Aalto, A-M. & Hyppönen, H. (In press) Digital inequality in Finland: access, skills and attitudes as social impact mediators. New Media & Society

Rantanen, T., Järveläinen, E. & Leppälahti, T. Prisoners as users of digital health care and social welfare services: A Finnish attitude survey. International Journal of Environmental Research and Public Health. (Accepted)

Rantanen, T., Gluschkoff, K., Silvennoinen, P. & Heponiemi, T. The Association between Mental Health Problems and Attitudes towards Online Health and Social Care Services: Evidence from a Finnish Population-Based Study. JMIR Mental Health (Journal of Medical Internet Research). (Under review)

Treanor C, Kouvonen A, Lallukka T, Donnelly M. What is the acceptability of computerized Cognitive Behavioral Therapy (cCBT) for adults?: An umbrella review. JMIR Mental Health 2021. Accepted.

Kemppainen L, Perheentupa, I, Shpakovskaya L, Habti D. (2021). Chapter 6: Giving and Receiving Help across the Border: Transnational Health Practices of Migrants in Finland. In: Vindrola-Padros C. (ed.). Care Work and Medical Travel: Exploring the Emotional Dimensions of Caring on the Move. Lexington Books. (JUFO-luokituksessa luokka A3 – peer reviewed book chapter)

Virtanen L, Kaihlanen AM, Laukka E, Gluschkoff K, Heponiemi T. Behavior change techniques to promote healthcare professionals’ eHealth competency: A systematic review of interventions [published online ahead of print, 2021 Feb 23]. Int J Med Inform. 2021;149:104432. doi:10.1016/j.ijmedinf.2021.104432

Laukka, E., Gluschkoff, K., Kaihlanen, A.-M., Suvisaari, J., Kärkkäinen, J., Vorma, H., & Heponiemi, T. (2021). Muutos psykiatristen avohoitokäyntien toteutuksessa ja johtajien kokemukset etäasiointia estävistä ja edistävistä tekijöistä COVID-19 aikakaudella . Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 13(1), 49–62. https://doi.org/10.23996/fjhw.98228

Paric M, Kaihlanen AM, Heponiemi T, Czabanowska K. Nurse teacher’s perceptions on teaching cultural competence to students in Finland: a descriptive qualitative study [published online ahead of print, 2021 Jan 23]. Nurse Educ Today. 2021;99:104787. doi:10.1016/j.nedt.2021.104787

Laukka E, Pölkki T, Heponiemi T, Kaihlanen AM, Kanste O. Leadership in Digital Health Services: Protocol for a Concept Analysis. JMIR Res Protoc. 2021;10(2):e25495. Published 2021 Feb 4. doi:10.2196/25495

Rasi, P., & Taipale, S. (2020). Tuki, ohjaus ja koulutus – ikääntyneet digitalisoituvassa mediayhteiskunnassa. Gerontologia, 34(4), 328-332. https://journal.fi/gerontologia/article/view/99601

Safarov, N. (2020). Barbara Barbosa Neves and Frank Vetere, eds. Ageing and Digital Technology: Designing and Evaluating Emerging Technologies for Older Adults. Singapore: Springer, 2019. Laboratorium: Russian Review of Social Research, 12(2), 221-223. https://doi.org/10.25285/2078-1938-2020-12-2-221-223 http://soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/1044

Safarov N. 2020. Digital (Dis)Engagement in Older Age: Determinants and Outcomes. Teoksessa: M. Forman, E. Laçej, F. Reinprecht, K. Sawchuk (toim.) Radical (Dis)Engagement: State – Society – Religion (Off Campus: Seggau School of Thought 6). University of Graz. DOI: 10.25364/25.6:2020.2. C2 https://unipub.uni-graz.at/offcampus/periodical/titleinfo/5644395

Kemppainen L, Kemppainen T, Rask S, Saukkonen P, Kuusio H. Transnational Activities and Identifications – A population-based study on three immigrant groups in Finland. Migration and Development 2020. Published online: 21 Oct 2020. https://doi.org/10.1080/21632324.2020.1830563

Laukka E, Huhtakangas M, Heponiemi T, Kujala S, Kaihlanen AM, Gluschkoff K, Kanste O Healthcare professionals’ experiences of patient-professional communication over patient portals: A systematic review of qualitative studies. J Med Internet Res (forthcoming) doi: 10.2196/21623 http://dx.doi.org/10.2196/21623

Kyytsönen, M., Hyppönen, H., Koponen, S., Kinnunen, U-M., Saranto, K., Kivekäs, E., Kaipio, J., Lääveri, T., Heponiemi, T. & Vehko, T. (2020) Tietojärjestelmät sairaanhoitajien työn tukena eri toimintaympäristöissä: kokemuksia tuotemerkeittäin. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 12(3) https://doi.org/10.23996/fjhw.95704

Järveläinen, E. & Rantanen, T. (2020). Incarcerated people’s challenges for digital inclusion in Finnish prisons. Nordic Journal of Criminology. https://doi.org/10.1080/2578983X.2020.1819092

Silvennoinen, P. (2020) Professional Master’s Degree Students’ Perceptions on the Changes Digitalisation Imposes on Counselling in the Social and Health Care Sector. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 6243.  https://doi.org/10.3390/ijerph17176243

Kujala, S., Hörhammer, I., Hänninen-Ervasti, R., Heponiemi, T. (2020). Health Professionals’ Experiences of the Benefits and Challenges of Online Symptom Checkers. Studies in Health Technology and Informatics, 270, 966-970. 10.3233/SHTI200305

Hämäläinen A. & Hirvonen H. (2020) Electronic Health Records reshaping the socio-technical practices in Long-Term Care of older persons. Technology in Society. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101316

Kujala, S., Ammenwerth, E. Kolanen, H., Ervast, M. (2020). Applying and Extending the FITT Framework to Identify the Challenges and Opportunities of Successful eHealth Services for Patient Self-Management: Qualitative Interview Study. Journal of Medical Internet Research, 22, 8, e17696. http://dx.doi.org/10.2196/17696

Hänninen R., Taipale S., & Luostari R. (2020) Exploring heterogeneous ICT use among older adults: The warm experts’ perspective. New Media and Society. https://doi.org/10.1177/1461444820917353

Laukka E., Huhtakangas M., Heponiemi T. & Kanste O. (2020) Identifying the roles of healthcare leaders in HIT implementation: a scoping review of the quantitative and qualitative evidence. International Journal of Environmental Research and Public Health. https://doi.org/10.3390/ijerph17082865

Heponiemi, T., Jormanainen, V., Leemann, L., Manderbacka, K., Aalto, A-M. & Hyppönen, H. (2020) Digital divide in perceived benefits of online health care and social welfare services: a national cross-sectional survey study. Journal of Medical Internet Research. doi:10.2196/17616 http://dx.doi.org/10.2196/17616

Hämäläinen A. (2020)  Responses to vulnerability: care ethics and the technologisation of eldercare. International Journal of Care and Caringhttps://doi.org/10.1332/239788220X15833753877589

Kemppainen, T., Kemppainen, L., Kuusio, H., Rask, S. & Saukkonen, P. (2020) Multifocal Integration and Marginalisation: A Theoretical Model and an Empirical Study on Three Immigrant Groups. Sociology (online first). https://doi.org/10.1177/0038038520904715

Kaipio, J. Kuusisto, A-M., Hyppönen, H., Heponiemi, T & Lääveri, T. (2020) Physicians’ and nurses’ experiences on EHR usability: Comparison between the professional groups by employment sector and system brand. International Journal of Medical Informatics.

Tuuli Turja, Iina Aaltonen, Sakari Taipale & Atte Oksanen (2019) Robot acceptance model for care (RAM-care): A principled approach to the intention to use care robots. Information & Management.

Tarja Heponiemi, Sari Kujala, Suvi Vainiomäki, Tuulikki Vehko, Tinja Lääveri, Jukka Vänskä, Eeva Ketola, Sampsa Puttonen & Hanne Hyppönen (2019) Usability Factors Associated With Physicians’ Distress and Information System-Related Stress: Cross-Sectional Survey. JMIR Medical Informatics 7(4):e13466.

Kujala, S., Heponiemi, T., Hilama, P. (2019). Clinical Leaders’ Self-Perceived eHealth Competences in the Implementation of new eHealth services. Studies in Health Technology and Informatics, 264, 1253-1257.

Muut julkaisut

Ruismäki, Jarkko (2021). Sähköisten terveyspalveluiden käytettävyyden etäarviointi. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Alastalo, Aada (2021) Evaluation of a large electronic health record implementation: Epic in the UK and Denmark. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Vastamäki, Ville (2021). Sähköiset terveyspalvelut sairauksien ennaltaehkäisyssä. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Honkanen, Pauliina (2021). Sähköisten terveyspalvelujen suunnittelu monisairaille. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Nikkilä, Anna-Kaisa (2021)  Työelämän ulkopuolella olevien maahanmuuttajanaisten digitaalinen arki – Digiteknologioiden sulauttaminen osaksi jokapäiväistä elämää ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Maisterintutkielma, Helsingin yliopisto.

Telov, Timofei (2020) eHealth-ratkaisut potilaskeskeisessä diabeteksen hoidossa: mahdollisuudet ja haasteet palveluntuottajan näkökulmasta. Kandidaatintyö, Aalto-yliopisto.

Ikonen, K. (2020) ”Vihdoinkin jotain uutta” -Shttp://3e066fdc-timofeitelov_ehealth_diabetes_final.pdfähköisten palveluiden käyttöönotto kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Niittylä, A. (2020) Terveydenhuollon ammattilaisten kannatus oirearvioiden käytölle. Diplomityö, Aalto-yliopisto.

Helander, J. (2020). Sähköisten terveyspalveluiden suunnittelu terveydenhuollon asiakkaista motivoiviksi. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Mannonen, E. (2020). Sähköiset terveystarkastukset omahoidon tukena. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Kilpinen, J. (2020) Nuorten digisyrjäytyminen Suomessa. Kandidaatintutkielma, Helsingin yliopisto.

Virtanen, A. (2020). Ikäihmisten huomioiminen käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Laitinen, O. (2020). Pitkäaikainen käyttäjäkokemus sähköisissä terveyspalveluissa. Kandidaatin työ, Aalto-yliopisto.

Kuoppamäki, S., Hänninen R.. & Taipale, S. (In press) Enhancing digital inclusion through social support among older adults. Teoksessa Tsatsou, P. (toim.) Digital Inclusion: Enhancing Vulnerable People’s Social Inclusion and Welfare? Palgrave: Macmillan.

Taipale S., Oinas T., Karhinen J., Hämäläinen A. & Tammelin M. (2020) Luottamus teknologiaan on koetuksella. Vanhustyö 2(2020): 14-15.

Kemppainen, L., Olakivi, A., Kouvonen, A., Safarov, N., & Wrede, S. (2020) Yli 50-vuotiaat venäjänkieliset Suomessa: Terveys, osallistuminen, palvelut ja digiteknologioiden käyttö. Havaintoja CHARM-kyselystä. (Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja ; No. 138).

Taipale, S., Turja, T. & Van Aerschot, L. (2020) Robotization of mobile communication. In Ling, R., Goggin, G., Fortunati, L., Lim, S.S. & Li, Y. (eds.) Oxford Handbook of Mobile Communication, Culture, and Information. Oxford: Oxford University Press.

Kemppainen, L. (2020) Terveys – Yksilön vai yhteiskunnan vastuu? Tiedepokkari 1: Terve elämä. Gaudeamus, s. 159-180.

Heponiemi, T., Kujala, S., Kouvonen, A., Taipale, S., Rantanen, T., Topo, P., Iltanen-Tähkävuori S., Hörhammer, I., Kemppainen, L., Buchert, U., Safarov, N., Järveläinen, E. Juujärvi, S. Pöyry-Lassila, P. Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan, Tilannekuvaraportti.