Päivitetty 26.01.2023

Ratkaisukortit

Ratkaisuja tieteestä -verkkopalvelun digitaaliset ratkaisukortit tarjoavat väylän strategisen tutkimuksen hankkeiden tuloksiin ja ratkaisuihin. Ratkaisukortit auttavat päätöksentekijöitä ja valmistelijoita löytämään tutkimustietoa, politiikkasuosituksia ja asiantuntijoita.

DigiIN-hankkeeseen liittyvät ratkaisukortit (ratkaisujatieteesta.fi)

Strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme suuriin haasteisiin ilmiölähtöisesti ja yleistajuisesti.
Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)