Päivitetty 13.11.2023

Uudenlainen työkulttuuri

Sähköiset omahoitopalvelut, tietojärjestelmät ja niihin liittyvä osaaminen ovat yhä suuremmassa roolissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työssä. Tietojärjestelmien huono käytettävyys aiheuttaa lisääntyvää stressiä ammattilaisille, eikä tämä ongelma näytä helpottavan. Lisäksi uudet omahoitopalvelut, tekoäly ja robotisaatio edellyttävät ammattilaisilta uudenlaista roolia ja toimintatapoja.

Ammattilaisten ja organisaatioiden täytyy muuttaa työnteon prosesseja, ammatti-identiteettiä ja palvelukulttuuria. Ammattilaisia täytyy tukea eri tavoin ja panostaa muutosten vaatiman uuden osaamisen kehittämiseen.

Tutkimustietoa kerätään hyödyntämällä jo olemassa olevia kyselyaineistoja, kuten STePS-kyselyjä, Lääkärien työolot ja terveys -kyselyjä, lääkäriopiskelijakyselyjä, sote-ammattilaiset murroksessa -kyselyjä, Finsote-kyselyä ym. Lisäksi hankkeen aikana kerätään omaa kyselyaineistoa. Teemme myös tapaustutkimuksia  kolmella terveysasemalla, jotka ovat ottaneet käyttöön uudenlaisia digitaalisuuteen pohjautuvia työ- ja palvelutapoja.

Etsimme asioita, jotka tukevat ammattilaisia heidän uusissa rooleissaan ja vastuissaan sekä digitalisaation mukanaan tuomissa työprosesseissa. Paneudumme myös moniin digitalisaatioon yhteydessä oleviin ilmiöihin, kuten informaatiokaaokseen, digistressiin, muutosvastarintaan ja oppimistarpeisiin.

Tuotamme tietoa ja keinoja sellaisen digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin luomiseen, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen ja tukee samalla ammattilaisten mielekästä työtä.

Työpaketin vetäjä on tutkimusprofessori Tarja Heponiemi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

DigiIN THL:n työpaketin tiimi
Kuvassa Uudenlainen työkulttuuri -työpaketin tutkijat Anu Kaihlanen, Emma Kainiemi, Petra Saukkonen, Tarja Heponiemi ja Lotta Virtanen.