Tarja Heponiemi

Mitä olemme tehneet DigiIN-hankkeessa – ja mitä seuraavaksi

DigiIN-hanke lähestyy puolen välin krouviaan.

Hankkeen olemassaolon aikana on tapahtunut paljon digitalisaation saralla, mutta varsinkin maailmassa muuten. Korona muutti maailmaa ja kaikki toiminta siirtyi digitaaliseksi, lähitapaamiset ja seminaarit muutettiin verkkoon. Tänä keväänä Venäjä hyökkäsi brutaalisti Ukrainaan ja sota Euroopassa koskettaa meitä kaikkia ennen näkemättömällä tavalla. Elämme siis todellakin historiallisia aikoja.

Kaikista maailman mullistuksista huolimatta DigiIN-hanke on edennyt odotusten mukaisesti.

Koronapandemian alettua onnistuimme siirtämään toimintamme ja aineistonkeruumme verkkoon suhteellisen nopeasti.

Digipalveluiden lisääntyminen voi ennestään lisätä yhteiskunnan eriarvoisuutta

Tutkimustuloksemme osoittavat, että digipalveluiden lisääntyminen voi ennestään lisätä yhteiskunnan eriarvoisuutta. Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevat ovat vaarassa pudota tärkeistä ja tarvitsemistaan palveluista.

Haasteita aiheuttavat esimerkiksi huono käytettävyys, vaikeat asiasisällöt sekä käyttäjän matala koulutustausta ja ongelmat suomen kielen lukemisessa.

Tuloksemme korostavat aidosti tarvelähtöisiä palveluja sekä riittävää tukea ja ohjausta jatkuvasti kehittyvien laitteiden ja sovellusten käyttöön. Digitaalisten palveluiden selkokielisyyttä, vuorovaikutuksellisuutta ja tietojen löydettävyyttä pitäisi parantaa.

Digitalisaatio on myös muuttanut sote-ammattilaisten työtä ja esimerkiksi uudet osaamisvaatimukset ja riittämätön aika uusiin järjestelmiin tutustumiseen voivat olla vakavia ongelmia, jos niitä ei huomioida riittävästi.

Tieteellinen ja kansantajuinen julkaiseminen on ollut aktiivista

Tutkimustuloksemme pohjautuvat moniin eri aineistoihin, joita hankkeessa on kerätty monipuolisin menetelmin. Olemme keränneet kyselyaineistoa sekä laadullista aineistoa esimerkiksi haastatteluin, havainnoimalla, päiväkirjoilla, asiakirjoista ja käytettävyystestein. Olemme hankkeessa myös tehneet interventiotutkimuksen ja hyödyntäneet laajasti jo olemassa olevia isoja kansallisia aineistoja.

Hankkeen tieteellinen ja kansantajuinen julkaiseminen on ollut aktiivista. Tuloksia on raportoitu lukuisissa vertaisarvioiduissa sekä kansainvälisissä että kotimaisissa artikkeleissa. Lisäksi tietoa on levitetty yleistajuisissa kirjoituksissa ja esitelty lukuisissa työpajoissa ja yhteistyötapaamisissa sekä laajalti eri medioissa.

Tutkimustulosten pohjalta olemme tehneet politiikkasuositukset, jotka esittelevät 9 kriittistä toimenpidettä, jotta digitaalisten palvelujen yhdenvertaisuutta saataisiin lisättyä (Julkari).

Tuloksia ja suosituksia on myös tuotu esiin useissa erilaisissa asiantuntijaryhmissä ja hankkeen ohjausryhmässä.

Työ yhteiskunnan yhdenvertaisuuden puolesta jatkuu

Tulevaisuudessa aiomme syventää ja tarkentaa aiemmin saamiamme tuloksia ja tutkia mahdollisia ratkaisuja, jotka auttavat tukemaan asiakkaita ja ammattilaisia lisääntyvässä digitalisaatiossa sekä keskittyä yhä suuremmassa määrin vaikuttavuuteen ja hankkeessa saadun tutkimustiedon levittämiseen.

Työ DigiIN-hankkeen parissa on ollut antoisaa. Varsinkin iloa on tuottanut huomata, että hanketta pidetään tärkeänä.

Keskustelut osoittavat, että digitaalinen syrjäytyminen huolestuttaa monia. Ihmiset ovat huolissaan siitä, kuinka ikääntyneet tai heikommassa asemassa olevat saavat asiansa hoidetuksi, kun palvelut siirtyvät lisääntyvästi nettiin. Työ yhteiskunnan yhdenvertaisuuden puolesta jatkuu.

Haluankin sanoa suuret kiitokseni kaikille hankkeen parissa työskenteleville, sidosryhmille, yhteistyökumppaneille, tulostemme hyödyntäjille ja hankkeen rahoittajalle Strategisen tutkimuksen neuvostolle.

Lisäksi kiitän kaikkia, jotka ovat jakaneet mielipiteensä meille tiedonkeruissamme tai levittäneet tuloksiamme eteenpäin.

Jatketaan yhteistä työtä.

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori, THL
konsortion johtaja, Palvelukulttuuri-teeman vetäjä
p. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi