DigiIN-hanke mukana Lääkäripäivillä 25.–27.1.2023

25.01.2023 - 27.01.2023 Messukeskus, Helsinki

Tule kuulemaan tutkimustemme tuloksista ja keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa käytännön ratkaisuista.
DigiIN-osasto: 2b 69

Lääkäripäivät 25.–27.1. Messukeskus, Helsinki

DigiIN-hanke luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa.

Tavoitteenamme on korkeatasoisten tieteellisten julkaisujen lisäksi luoda käytännön ratkaisuja vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä saattaa tietoa helposti käytettävässä muodossa päättäjien ja asianosaisten käyttöön.

Sähköisten palveluiden määrä kasvaa Suomessa vauhdilla. Uudet digitaaliset palvelut vaativat asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Organisaatioiden ja ammattilaisten on opittava uudenlainen palvelukulttuuri.
Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja päihteiden käyttäjiä.

DigiIN-hankkeella on kolme tavoitetta:

  1. Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria.
  2. Saada parempia sähköisiä palveluja kaikille.
  3. Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

.1. Messukeskus, Helsinki.