Diplomityöesitys: Potilaiden kokemuksia Omakannasta 16.9.2021 klo 14–15

Millaisena potilaat kokevat Omakannan käytettävyyden?
Mitä haasteita ja hyötyjä potilaat kokevat ammattilaisten tekemistä merkinnöistä?
Miten hyödyllisenä potilaat pitävät palvelun eri ominaisuuksia?

Omakannan käyttäjille toteutettiin käyttäjäkysely osana DigiIN-hanketta. Kyselyn pohjalta tehtiin diplomityö, jonka tuloksia esitellään tässä tapahtumassa.

Työssä tutkittiin potilaiden kokemuksia Omakannan käytettävyydestä sekä sen ominaisuuksien hyödyllisyydestä. Lisäksi selvitettiin, mitä hyötyjä ja haasteita ammattilaisen potilaista tekemien merkintöjen lukemiseen liittyy.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti sähköisten terveydenhuollon palveluiden kehittäjille, terveyspalvelujen tarjoajille sekä alan tutkijoille.

Lisätietoja:

Akseli Väyrynen
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)aalto.f