Älypuhelin iäkkäissä käsissä.

Tietoa ikääntymisestä ja teknologioista sote-alan ammattilaisille

”Mitä riippuvaisemmaksi tulemme teknologisista ratkaisuista ja palveluista, sitä tärkeämpää on, että voimme luottaa niihin”, kiteyttävät DigiIN-hankkeen tutkijat Päivi Topo, Sakari Taipale ja Sonja Iltanen tekstissään, joka on julkaistu osana uudistettua Gerontologia-oppikirjaa (Duodecim, 2022).

Tutkijat esittelevät kirjassa kolme lähestymistapaa teknologiasuunnitteluun:

  1. Esimerkkinä kaikille sopivaksi suunnitellusta (design for all) teknologiasta esitellään Omakanta-palvelu.
  2. Ikäteknologioiden (geronteknologia) suunnittelun esimerkkinä toimii puolestaan turvapuhelimet ja -järjestelmät.
  3. Yksilöllisesti suunnitellut teknologiat, joista esimerkkinä ovat kuulon apuvälineet.

Lisäksi kirjoittajat pohtivat eri tavoin suunniteltujen teknologioiden suhdetta käytön itsenäisyyteen ja tuen tarpeeseen käyttäjien ikääntyessä

Tutkijat esittävät, että monet ikääntymiseen ja teknologian käyttöön liittyvistä eettisistä kysymyksistä ovat ennakoitavissa ja ratkaistavissa. Tämä edellyttää, että iäkkäillä itsellään on tietoa heitä koskevista tiedonsaantioikeuksista sekä mahdollisuus tehdä ennakoivasti heitä itseään koskevia päätöksiä.

Topon, Taipaleen ja Iltasen kirjoittama luku tarjoaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattialaisille välineitä ymmärtää iäkkäiden ihmisten moninaisuutta teknologian käyttäjinä.

Julkaisua käytetään laajasti sosiaali- ja terveysalan opetuksessa eri oppilaitoksissa ja koulutusasteilla.

Lisätietoa

Päivi Topo, Sakari Taipale, ja Sonja Iltanen (2022), ”Teknologia”. Julkaisussa Taina Rantanen, Katja Kokko, Sarianna Sipilä, Anne Viljanen (toim.) Gerontologia, 5., Duodecim.
Julkaisu on myynnissä Duodecimin verkkokaupassa.

Päivi Topo
Vanhusasianvaltuutettu
puh. 029 566 6900 (vaihde)
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Sakari Taipale
Yhteiskuntapolitiikan professori
Jyväskylän yliopisto
puh. 040 0728852
etunimi.sukunimi@jyu.fi

Sonja Iltanen
Suunnittelija
puh 040 642 8602
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi