Voimaa etäjumpasta – yhä useampi iäkäs pääsee mukaan etäjumppaan järjestöjen ja Ikäinstituutin tuella

Iäkkäiden etäjumppa leviää seuraavan vuoden aikana ympäri Suomen, kun Ikäinstituutti tukee järjestöjä käynnistämään etäjumpparyhmiä. Etäjumpan levittäminen on osa Ikäinstituutin Ikiliikkuja innostaa liikkeelle -hanketta, jossa halutaan yli 65-vuotiaat liikkeelle korona-aikana ja sen jälkeen.

Voimaa etäjumpasta -toimintamalli on kehitetty aiemmin Ikäinstituutissa kuntien ja järjestöjen kanssa. Ikäinstituutti on mukana myös DigiIN-hankkeessa tutkimassa etäjumpan juurtumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kehittämistyötä ja tutkimustuloksia päästään nyt hyödyntämään, kun etäjumppaa levitetään valtakunnallisesti. Vuoden aikana tuetaan erityisesti vuorovaikutteisia etäjumppalähetyksiä, joissa jumpan ohjaaja ja etäjumppaajat näkevät ja kuulevat toisensa.

Ikäinstituutti tarjoaa maksutonta koulutusta ja tukea etäjumpan käynnistämiseen järjestöissä toimiville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Tuen piirissä on 13 valtakunnallista järjestöä sekä niiden alueellisia ja paikallisia yhdistyksiä. Tavoitteena on, että syksyyn 2022 mennessä etäjumppaa on kokeiltu 60 yhdistyksessä ja toiminta on vakiintunut näistä 80 prosentin toimintasuunnitelmiin.

Etäjumppaa on aiemmin pilotoitu Ikäinstituutissa yli 75-vuotiaiden, toimintakyvyltään jo heikentyneiden kanssa. Nyt pyritään saamaan mukaan myös juuri eläkkeelle jääneitä, liian vähän liikkuvia ihmisiä.

”Etäjumppa on hyvä keino päästä mukaan ohjattuun liikuntaan, jos esimerkiksi matka jumpparyhmään on hankala tai korona rajoittaa osallistumista”, kertoo hankkeen suunnittelija Hanna Valkeinen.

”Samalla kun kunto kohenee, saa jutella muiden kanssa ja digitaidotkin kohenevat.”

Etäjumpan lisäksi hankkeessa toteutetaan liikkumiseen aktivoiva valtakunnallinen viestintäkampanja keväällä 2022.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Ikiliikkuja innostaa liikkeelle -hankkeelle rahoituksen vuoden ajaksi (9/2021–8/2022). Hankerahoituksen taustalla ovat Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältyvät kansallinen Ikäohjelma vuoteen 2030 ja Ikiliikkuja-ohjelma.

Lue lisää iäkkäiden etäjumpasta: www.ikainstituutti.fi/etajumppa

Lisätietoja:
Sonja Iltanen
Suunnittelija, tutkija, Ikäinstituutti
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Tutkija, suunnittelija Sonja Iltanen, Ikäinstituutti
Tekstityksen saat näkyviin/pois klikkaamalla videon alalaidasta tekstityskuvaketta.