Älypuhelin iäkkäissä käsissä.

Yhä useampi iäkäs on tottunut digilaitteiden käyttäjä – digituen tarve ei silti ole vähentynyt vaan muuttanut muotoaan

Yhä suurempi osa yli 75-vuotiaista on tottunut käyttämään älypuhelinta ja internetiä. Samalla läheisten tarjoaman digituen tarve on muuttanut muotoaan tietokoneen ja verkon peruskäytöstä syvemmälle eri sovellusten ja älylaitteiden sisään.

”Merkittävät panostukset digilaitteiden ja -sovellusten käytettävyyteen eivät ole poistaneet digituen tarvetta. Digituen tarve on sen sijaan muuttanut muotoaan ja kohdettaan”, kertoo apulaisprofessori Sakari Taipale Jyväskylän yliopistosta.

”Siinä missä läheisasiantuntijoiden rooli aikaisemmin koski pääasiassa laitteiden ja palveluiden käyttöönottoa ja peruskäyttöä, tukea tarvitaan nyt yhä enemmän nopeasti uudistuvien käyttöliittyminen, sähköisten palveluiden ja mobiilisovellusten kanssa”, hän jatkaa.

Muutos käy ilmi tuoreesta Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta, jossa selvitettiin yli 75-vuotiaiden tapoja käyttää digilaitteita ja -sovelluksia itsenäisesti ja yhdessä läheistensä kanssa.

Digitalisoituvaan yhteiskuntaan voi osallistua monin eri tavoin

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös lukuisia erilaisia käyttötapoja, joita yhdistelemällä ikäihmiset osallistuvat digitalisoituvaan palveluyhteiskuntaan.

Ikääntyneiden digitaidot ja käyttötavat vaihtelevat aktiivisesta, itsenäisestä digipalveluiden ja -sovellusten käytöstä läheisasiantuntijoiden tukemaan käyttöön ja myös kokonaan digiteknologiasta luopumiseen.

Jos käyttäjät lokeroidaan ryhmiin iän, laitteiden omistamisen tai sovellusten käytön perusteella, ei tavoiteta sitä, miten monilla erilaisilla tavoilla ikääntyneet käyttävät digiteknologiaa ja ovat mukana digiyhteiskunnassa.

”Käyttäjä saattaa hallita yksittäisen digilaitteen tai -palvelun käytön hyvin, vaikka tarvitseekin jonkin muun palvelun kanssa jatkuvaa tai ajoittaista tukea läheisiltään. Tutkimustuloksemme liittyvät ikäihmisiin, mutta sama osaamisen eriytyminen ja ajoittainen digituen tarve koskee kaikkia digitaalisen teknologian käyttäjiä ikään katsomatta”, sanoo Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Riitta Hänninen.

Tulokset on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa New Media & Society-lehdessä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemian huippututkimusohjelma, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) ja Strategisen tutkimusneuvoston Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan (DigiIN) -tutkimusprojekti.

Lähde

Exploring heterogeneous ICT use among older adults – The warm experts’ perspective. New Media and Society.

Lisätietoja

Riitta Hänninen
tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston
puh. +358 40 707 7481
sähköposti: riitta.j.hanninen@jyu.fi

Sakari Taipale
apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto
puh. +358 40 072 8852
sähköposti: sakari.taipale@jyu.fi