Tarja Heponiemi

Etsimme ratkaisuja, jotta kaikki pysyisivät osallisina digitalisoituvassa yhteiskunnassa

Esittelyssä Tarja Heponiemi DigiIN-konsortion johtaja sekä Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen -osahankkeen vetäjä.

Tarja Heponiemi

Terveyspsykologian dosentti
THL:n tutkimusprofessori

Mitä teet parhaillaan DigiIN-hankkeessa?
Olen DigiIN-konsortion johtaja ja yhden osahankkeen hankevetäjä.
Ammattilaisten ja organisaatioiden uuden digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin tukeminen

Mitkä ovat DigiIN-hankkeen tärkeimmät tavoitteet?
Löytää korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kautta ratkaisuja, jotta kaikki pysyisivät osallisina nykyajan yhäti enemmän digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että kukaan ei putoaisi palvelujen piiristä sen takia, että ne ovat digitaalisia.
Lisäksi pyrimme löytämään keinoja digitaalisen palvelu- ja työkulttuurin luomiseen, joka tukee sote-ammattilaisten mielekästä työtä.

Mitkä ovat oman teema-alueesi keskeisimmät aiheet?
Tällä hetkellä tutkimme esimerkiksi digitalisaation mukanaan tuomaa palvelu- ja työkulttuurin muutosta sekä digitaalista sote-johtamista. Tutkimme myös tekijöitä, jotka ovat yhteydessä muun muassa sote-henkilöstön digiosaamiseen, virheiden raportointiin, digistressiin ja burnouttiin.
Lisäksi olemme kartoittaneet millaisia erilaisia interventiokeinoja on käytössä parantaa sote-henkilöstön digiosaamista.

Miten niitä tutkitaan ja kuinka saadaan vastauksia?
Käytämme monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Olemme hyödyntäneet yksilö- ja ryhmähaastatteluja, kyselytutkimuksia ja erilaisia katsauksen tekemiseen soveltuvia menetelmiä.
Vastauksien saamiseksi näistä aineistoista käytämme erilaisia tilastollisia analyysejä ja sisältöanalyysejä.

Millaisia tuloksia on tullut?
Esimerkiksi olemme havainneet, että tietojärjestelmien heikko käytettävyys kuormittaa hoitajia ja tämä on ikäriippumatonta eli eri ikäryhmien välillä ei ollut eroja.
Sen sijaan varsinkin nuoret hoitajat tekivät enemmän kognitiivisia virheitä (kuten ohjeiden kuunteluun tai salasanojen muistamiseen liittyvät vaikeudet), jos tietojärjestelmien käytettävyys oli huono ja tätä yhteyttä ei havaittu vanhemmilla hoitajilla.
Näyttäisi siis siltä, että jos järjestelmät eivät tue työn tekemistä riittävästi, etenkin nuoret sairaanhoitajat voivat aivokuormittua. Tämä voi johtua ehkä siitä, että nuorilla ei työn kokonaisuuden hallinta vielä ole kokeneempien hoitajien tasolla.

Millaisena näet digitaalisten palvelujen tulevaisuuden?
Varsinkin COVID-19 aikana digitaaliset palvelut ovat lisääntyneet ja tulevat tulevaisuudessa todennäköisesti vielä lisääntymään, mutta täysin ne eivät voi korvata kasvokkain tapaamisia ja on palveluita joissa tarvitaan aina kasvokkaista kohtaamista. Lisäksi on aina henkilöitä ja ryhmiä joille digitaaliset palvelut eivät voi korvata perinteisiä palveluita.

Miksi digitaaliset palvelut ovat tärkeitä?
Monistakin syistä, niillä on paljon etuja. Tällä hetkellä ne ovat ajankohtaisia varsinkin siksi, että COVID-19 aikakautena tulisi välttää fyysisiä kontakteja ja digipalvelut auttavat tässä.

Onko aihetta tai toimintaa, jota mielestäsi ei voida tai ei kannata ”sähköistää”?
Paljon on sellaisia palveluita joiden sähköistäminen on hankalaa tai on käyttäjäryhmiä jotka eivät digipalveluita voi käyttää. Monet ovat sitä mieltä, että kasvokkaista kohtaamista ei voi korvata eikä omaa asiaansa ole helppo esittää muuten kuin tapaamalla kasvokkain.
Tutkimuksessamme on noussut esiin, että esimerkiksi psykiatriassa on palveluita joissa kasvokkain kohtaaminen on tarpeen. Näin on myös monessa muussa tapauksessa.

Mitä digitaalista palvelua käytät itse paljon (työssäsi tai vapaa-ajallasi) ja voit suositella muillekin?
Tällä hetkellä käytän työssä paljon Teamsiä (ja jonkin verran vapaa-ajalla myös) ja se on toiminut pääasiassa hyvin ja sitä voin kyllä suositella.

Onko sinulla ollut ongelmia jonkin käyttämäsi sähköisen palvelun kanssa – miten ratkaisit ongelman tai miten haluaisit kehittää palvelua?
Monesti harmittaa, kun siihen mihin ennen meni vain jokunen minuutti kun soitti ja sai palvelua, niin nykyään saa pyöriä nettisivulla ja etsiä oikeaa sivua ja lomaketta. Välillä tuntuu että menee tällaiseen tosi paljon aikaa.
Eli selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä toivoisin lisää ja hyvin toimiva etsintätoiminto olisi myös tärkeä.

Mitä teet, kun haluat pitää tauon työstäsi?
Liikun, esimerkiksi käyn pikaisesti kävelyllä ulkona tai työpaikalla kävelen rappuset ylös ja alas. Tai sitten, kun työpaikalla vielä oltiin, niin kävin työkavereiden kanssa kahvilla.