Nainen puhuu kokouksessa.

Tukija, päätöksentekijä, fasilitaattori – terveydenhuollon johdolta vaaditaan monenlaisia rooleja digitaalisten terveyspalveluiden käyttöönotossa

Terveydenhuollon johdon on otettava haltuunsa erityisesti työntekijöiden tukijan rooli, kun digitaalisia terveyspalveluita otetaan käyttöön organisaatioissa. Tuore kirjallisuuskatsaus selvitti johtajien monia rooleja ja niiden merkittävyyttä terveydenhuollon digipalveluiden käyttöönoton prosesseissa.

”Digitaalisten terveyspalveluiden käyttöönotto on usein ontuvaa ja epäonnistumisen riski on suuri. Johtamiseen on syytä panostaa, sillä epäonnistunut johtaminen saattaa johtaa epäonnistumiseen koko digipalvelun käyttöönotossa”, kertoo tutkija Elina Laukka THL:stä.

Katsauksen perusteella terveydenhuollon johtajille hahmottui useita erilaisia rooleja digipalveluiden käyttöönoton johtamisessa. Niistä merkittävimmäksi nousi johtajan toiminta tukijana, joka esimerkiksi motivoi henkilöstöä ja varmistaa riittävät resurssit uudenlaisten palveluiden käyttöönotolle.

Muita katsauksessa esiin nousseita rooleja ovat

  • muutosjohtaja
  • digitaalisten terveyspalveluiden puolestapuhuja
  • projektijohtaja
  • fasilitaattori
  • esimerkkiä näyttävä mestari (eng. champion).

Digiosaamisen kehittäminen huomioitava koulutuksessa

Sote-alan digipalvelujen käyttöönotolla on monia yhtäläisyyksiä muidenkin innovaatioiden käyttöönottoprosessien kanssa, mutta niille erityistä on usein korkea hinta. Suurten kustannusten vuoksi onnistuminen on jo valmiiksi tiukoilla resursseilla toimiville organisaatioille tärkeää. Kuitenkin johtajat usein ajautuvat prosessissa oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, sillä he ovat useammin kliinisen työn ja johtamisen kuin teknologian ammattilaisia.

Teknologisen osaamisen puute vaikeuttaa moniin vaadittuihin rooleihin asettumista. Katsauksen perusteella johtajat kokivat esimerkiksi, että työntekijöitä on vaikeaa tukea digipalveluiden kanssa, kun itsekin usein tarvitsisi apua niiden käytössä. Siksi sekä korkeakoulussa että organisaatioiden omissa koulutuksissa on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää ottaa huomioon digipalveluihin liittyvän osaamisen kehittäminen.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto.

Lähde:

Identifying the Roles of Healthcare Leaders in HIT Implementation: A Scoping Review of the Quantitative and Qualitative Evidence

Lisätietoa:

Elina Laukka
tutkija
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi
puh. 029 524 7368