DigiIN-hankkeelle on myönnetty kolmen vuoden jatkorahoitus

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) myöntämä kolmen vuoden jatkorahoitus on kaudelle 1.9.2022–31.8.2025.

”Olemme todella iloisia, että hanke sai jatkorahoitusta ja pääsemme jatkamaan hyvin alkanutta tutkimus- ja vaikuttavuustyötä. Yhteistyö on ollut tärkeä hankkeen toiminnan kulmakivi ja meillä oli jo hankkeen alkaessa laaja sidosryhmä eri yhteistyökumppaneita. Kumppaneita on myös tullut lisää, joten on tärkeää, että pääsemme jatkamaan tätä yhteistä tekemistämme”, toteaa tutkimusprofessori Tarja Heponiemi konsortion johtajana.

”Jatkamme tutkimustamme ja pyrimme tutkimuksen kautta löytämään mahdollisia ratkaisuja, jotka auttavat tukemaan asiakkaita ja ammattilaisia lisääntyvässä digitalisaatiossa.”

Välitarkastelussa selvitettiin tutkimuksen sekä vuorovaikutuksen tarkoituksenmukaisuutta ja riittävyyttä

Jatkorahoituskauden välitarkastelu toteutettiin strategisen tutkimuksen vastuualueen ja Strategisen tutkimuksen neuvoston yhteistyönä.

Välitarkastelussa selvitettiin:

  • Onko hankkeen tutkimustyö edennyt tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi.
  • Onko hankkeen yhteiskunnallinen vuorovaikutus edennyt tarkoituksenmukaisesti ja riittävästi.
  • Ovatko hankkeen tutkimukselliset ja vuorovaikutukselliset tavoitteet vuosille 2022–2025 tarkoituksenmukaisia.

Jatkorahoituskaudelle konsortioille myönnettiin 1,8 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2019–2022 on ollut reilut 3,6 miljoonaa euroa.

DigiIN-hanke haluaa kiittää kaikkia hankkeen tutkittavia, sidosryhmiä, yhteistyökumppaneita, tulosten hyödyntäjiä ja hankkeen rahoittajaa Strategisen tutkimuksen neuvostoa; jatketaan hedelmällistä yhteistyötä.