Heikko terveydentila, ohjauksen tarve sekä tietoturvahuolet selittivät Omakanta-palvelun käyttämättömyyttä ja siihen tyytymättömyyttä

Potilasportaali Omakanta tukee oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa ja hoitoa mahdollistamalla kansalaisen ympärivuorokautisen pääsyn omiin terveystietoihinsa.

Potilasportaalien käytön hyötyjä ei kuitenkaan saavuteta, jos sote-palvelujen asiakkaat eivät käytä palvelua.

Tulosten mukaan pieni osuus (15 %) sote-palveluja käyttäneistä ei ollut käyttänyt Omakantaa viimeisen vuoden aikana. Palvelua käyttäneistä 15 prosenttia oli tyytymättömiä palveluun.

Yli puolet (56 %) vastaajista raportoi, että ammattilainen ei ollut ohjannut heitä käyttämään sähköisiä terveyspalveluja kuten Omakantaa.

Puolet vastaajista (50 %) oli ainakin osittain huolissaan omien henkilökohtaisten terveystietojensa tietoturvasta.

Palvelun käytön lisäämiseksi tulee asiakkaille tarjota tukea

Tulokset osoittivat, että ne sote-palvelujen asiakkaat, joilla ei ollut pitkäaikaissairautta, käyttivät epätodennäköisemmin Omakantaa kuin pitkäaikaissairaat.

Omakannan käyttö oli epätodennäköisempää, jos ammattilainen ei ohjannut asiakasta käyttämään sähköisiä sote-palveluja ja jos asiakas koki tarvitsevansa ohjausta.

Huono terveys sekä huolet tietoturvasta olivat myös yhteydessä tyytymättömyyteen käyttäjien keskuudessa.

Tuloksemme painottavat palveluun ohjaamisen tärkeyttä, jossa suurin rooli on sote-ammattilaisilla. Palvelun käytön lisäämiseksi tulee asiakkaille tarjota yksilöllistä tukea matalalla kynnyksellä.

”Panostaminen potilaiden digitaitojen vahvistamiseen sekä luottamuksen lisääminen asioinnin tietoturvaa kohtaan olisi myös tärkeää Omakannan käytön lisäämiseksi sekä käyttäjien tyytyväisyyden parantamiseksi”, kertoo tutkija Emma Kainiemi THL:stä.

DigiIN-hankkeessa toteutetussa laajaa kansallista kyselyaineistoa hyödyntäneessä tutkimuksessa selvitettiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä Omakannan käyttämättömyyteen sekä käyttäjien tyytymättömyyteen palvelua kohtaan koronapandemian aikana.

Tutkimukseen osallistuneet 3919 henkilöä olivat vähintään 20-vuotiaita, asuivat vakituisesti Suomessa ja olivat käyttäneet internetiä sekä sote-palveluja viimeisen vuoden aikana.

Kainiemi E, Vehko T, Kyytsönen M, Hörhammer I, Kujala S, Jormanainen V, Heponiemi T
The Factors Associated With Nonuse of and Dissatisfaction With the National Patient Portal in Finland in the Era of COVID-19: Population-Based Cross-sectional Survey
JMIR Med Inform 2022;10(4):e37500

Lisätietoa

Emma Kainiemi
tutkija
THL
puh. 029 524 8292
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7434
etunimi.sukunimi@thl.fi