Opastusta läppärin ääressä.

Kuinka sähköisten terveyspalveluiden hyödyntäminen toteutuu pitkäaikaissairauden hoidossa – haastattelututkimus alkaa

Sähköisten eli digitaalisten terveyspalveluiden tarjonnan kasvaessa terveyspalveluiden asiakkailla on lisääntyvissä määrin mahdollisuus osallistua oman terveytensä edistämiseen sekä sairautensa hallintaan.

Kroonisen sairauden kanssa elävien ihmisten osuus väestöstä on kasvussa, ja digitaalisten terveyspalveluiden käyttö voisi hyödyttää erityisesti heitä.

Omahoitoon osallistuminen tätä kautta edellyttää kuitenkin niin sanottua ”digitaalista terveyslukutaitoa” eli kykyä löytää luotettavaa terveystietoa digitaalisista palveluista ja soveltaa sitä omaan tilanteeseensa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella alkaa tutkimusprojekti, jonka aiheena ovat pitkäaikaissairaiden näkemykset digitaalisesti käytettävistä terveyspalveluista ja niiden käytön edellyttämistä taidoista.

Tutkimus toteutetaan osana laajaa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa DigiIN-hankekonsortiota ja aineistoa tulee keräämään vieraileva tutkija Alisa Tamminen Maastrichtin yliopistosta.

Tamminen samaistuu DigiIN-hankekonsortion tavoitteeseen ja haluaa projektin kautta olla mukana luomassa ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digi-palveluissa.

Sähköisten terveyspalveluiden asema nyky-yhteiskunnassa

Sähköisiä terveyspalveluita tarjotaan kasvavassa määrin. Näihin lukeutuvat muun muassa internetin kautta käytettävät tiedonlähteet kuten Terveyskylä-palvelu ja potilasjärjestöjen verkkosivut. Hoitoon liittyviä sähköisiä kirjauksia pääsee tarkastelemaan OmaKanta-palvelussa ja reseptien uusimisen voi hoitaa internetin välityksellä.

Korona-aikana monille on tullut tutuksi myös esimerkiksi lääkärin tai hoitajan etävastaanotot.

Terveydenhuollon palveluiden sähköistyessä ja pitkäaikaissairauksien yleistyessä voidaan olettaa, että väestössämme on entistä enemmän asiakkaita, jotka tarvitsevat tai hyötyvät digitaalisista terveyspalveluista. Tästä huolimatta digitaalisten terveyspalveluiden käyttö on suomalaisväestössä paljon vähäisempää muuhun sähköiseen asiointiin verrattuna.

On erittäin tärkeää, että ymmärrämme paremmin pitkäaikaissairauden kanssa elävien ihmisten käsityksiä heidän omasta digitaalisesta terveyslukutaidostaan, ja sen vaikutuksista digitaalisten terveyspalveluiden käyttöön.

Etsimme parhaillaan osallistujia tutkimukseemme

Haluamme ystävällisesti kutsua terveydenhuollon asiakkaita

  • joilla on jokin pitkäaikaissairaus, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaus, diabetes, astma tai allergia
  • joka on kestänyt tähän mennessä vähintään kuusi kuukautta

osallistumaan tähän tutkimukseen.

Osallistumalla voit tuoda esiin näkemyksiäsi digitaalisten terveyspalveluiden käytöstä sekä siihen tarvittavista tiedoista ja taidoista. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta digitaalisten terveyspalveluiden käytöstä.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tai sinulla on kysymyksiä tästä tutkimusprojektista, otathan yhteyttä:

Alisa Tamminen
vieraileva tutkija
THL
puh. 044 55 13130
alisa.tamminen@thl.fi

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7434
tarja.heponiemi@thl.fi