Älypuhelin iäkkäissä käsissä.

Matkapuhelimen monipuolinen käyttö on yhteydessä iäkkäiden hyvinvointiin

Matkapuhelimen sosiaalista vuorovaikutusta palvelevat käyttötavat hyödyttävät myös iäkkäämpiä teknologian käyttäjiä.

Mitä monipuolisemmin ikäihmiset käyttävät matkapuhelinta sosiaaliseen vuorovaikutukseen, sitä paremmaksi he arvioivat oman terveydentilansa ja sitä tyytyväisempiä he ovat elämäänsä. Tämä käy ilmi uudesta DigiIN-hankkeen ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoE AgeCare) yhteisjulkaisusta, jossa tutkittiin 62–95-vuotiaiden internetiä käyttävien aikuisten matkapuhelimen käyttöä seisemässä eri maassa.

Pikaviestisovellusten, tekstiviestien ja sähköpostin käyttö ennakoivat korkeampaa tyytyväisyyttä elämään

Tutkimukseen osallistuneista miehet, korkeasti koulutetut, suurituloiset ja naimisessa olevat käyttivät muita monipuolisemmin matkapuhelimen sosiaalisia toiminnallisuuksia. Suurissa kaupungeissa matkapuhelimen käyttö oli monipuolisempaa kuin maaseudulla.

Matkapuhelimen yksittäisistä toiminnallisuuksista pikaviestisovellusten, tekstiviestien ja sähköpostin käyttö ennakoivat korkeampaa elämään tyytyväisyyttä. Sähköpostin ja pikaviestin sovellusten käyttö olivat niin ikään positiivisesti yhteydessä koettuun terveydentilaan.

Sen sijaan perinteisten äänipuheluiden käyttö oli yhteydessä matalampaan itsearvioituun terveydentilaan. Tämä viittaa siihen, että puhelut ovat monelle ensisijainen tapa hankkia apua sairastaessa tai terveyden tilan äkillisesti heiketessä.

Korona-aikana matkapuhelin teki näkyväksi sosiaalisten verkostojen laajuuden

Vuoden 2018 kerättyyn aineistoon perustuvat tutkimustulokset auttavat ymmärtämään matkapuhelimen roolia myös iäkkäiden korona-arjessa. Korona-aikana matkapuhelin teki näkyväksi ikäihmisten yksinäisyyden ja sosiaalisten verkostojen laajuuden.

Tapaamisrajoitusten ollessa tiukimmillaan matkapuhelin auttoi niitä ikäihmisiä tasoittamaan kasvokkaisen tapaamiset puutetta, joiden ystävä- ja tukiverkostot olivat laajat. Näin matkapuhelin piti osaltaan yllä heidän kokemaansa hyvinvointia ja elämään tyytyväisyyttä.

Vastaavasti lisääntynyt riippuvuus matkapuhelimesta koroa-aikana korosti yksinäisyyttä niillä, joiden sosiaalisten kontaktit olivat muutenkin niukat.

Tutkimus on julkaistu Human Technology -lehdessä.
Rosenberg, D., & Taipale, S. (2022). Social and satisfied? Social uses of mobile phone and subjective -wellbeing in later life.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori
Sakari Taipale
Jyväskylän yliopisto
etunimi.sukunimi@jyu.fi
Puh. 040 0728 852