Opastusta läppärin ääressä.

Onko digiavusta ikääntyneille aina hyötyä? – Yliauttaminen koetaan turhauttavana


Läheisten antama digituki ei automaattisesti johda onnistuneisiin oppimiskokemuksiin tai ikääntyneiden itsenäiseen teknologian käyttöön. Auttamisen tulisi tukea uusien asioiden opettelua.

DigiIN-hankeen haastattelututkimuksessa tarkasteltiin läheisten antaman digituen keskeisiä piirteitä ja selvitettiin, miten ne vaikuttavat ikääntyneiden digitaitojen hankkimiseen ja itsenäiseen teknologian käyttöön.

”Läheisasiantuntijoiden eli perheen ja ystävien antamalla informaalilla digituella on merkittävä rooli ikääntyneiden henkilökohtaisissa oppimiskokemuksissa ja heidän kyvyssään käyttää digitaalisia palveluita ja laitteita itsenäisesti”, kertoo väitöskirjatutkija Viivi Korpela Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi läheisten tarjoama empatia ja sosiaalinen tuki voivat edistää digitaitojen oppimista ja ikääntyneiden hyvinvointia. Läheisten antamaa digitukea kuvailtiin tutkimuksessa myös turvalliseksi ja luotettavaksi.

Informaalilla digituella on kuitenkin rajansa, ja kaikilla ei ole läheisiä, joilta apua voisi pyytää.

Yliauttaminen voi estää oppimista

”Tutkimuksessa havaittiin lisäksi informaalin digituen piirteitä, jotka voivat estää digitaalista osallisuutta. Esimerkiksi yliauttaminen (eng. over-helping) koettiin monesti turhauttavaksi”, Korpela kertoo. Yliauttaminen viittaa muun muassa tilanteisiin, jossa sovellusten lataaminen ja niiden päivittäminen hoidettiin pois alta mahdollisimman nopeasti.

Tutkimuksen perusteella yliauttaminen voi johtaa siihen, että ongelmat ratkaistaan kokonaan ikääntyneiden puolesta. Vaikka ikääntyneet olisivat itse halunneet opetella ja harjoitella uusia digitaalisia askareita, heille ei tarjottu todellista mahdollisuutta siihen.

Digitukea on kehitettävä monin tavoin

Yhteiskunnan digitalisoituessa ja palveluiden siirtyessä verkkoon on tärkeä kehittää kattavampaa ja tehokkaampaa digitaalisen tuen politiikkaa samalla, kun jo olemassa olevien edullisten digitukihankkeiden löydettävyyttä parannetaan. Myös epävirallisten ja ei-muodollisten oppimisverkostojen rooli on tärkeä tunnustaa, sillä digitukipulan ratkaisemiseen tarvitaan meitä kaikkia.

Lisätietoja

Korpela, V., Pajula, L., & Hänninen, R. (2024). Investigating the multifaceted role of warm experts in enhancing and hindering older adults’ digital skills in Finland. International Journal of Lifelong Education, 1–14.

Viivi Korpela
väitöskirjatutkija
Jyväskylän yliopisto
viivi.e.korpela(at)jyu.fi