Potilastietojärjestelmiin liittyvä kuormitus on yhteydessä lääkärien kokemaan epäasialliseen kohteluun työpaikalla

Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes joka neljäs (23 %) lääkäri on kokenut epäasiallista kohtelua työpaikallaan viimeisen vuoden aikana. Epäasiallisella kohtelulla tutkimuksessa tarkoitettiin niin fyysistä kuin henkistä asiattomuutta, jonka tekijöinä olivat potilaat, omaiset, muut työntekijät tai esihenkilöt.

”Epäasiallisella kohtelulla on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan vakavia seurauksia paitsi työntekijöiden hyvinvoinnille myös potilaiden hoidolle. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia epäasialliseen kohteluun johtavia syitä”, sanoo tutkija Heidi Urnberg Helsingin yliopistosta.

Työkuormituksen tiedetään lisäävän epäasiallisen kohtelun todennäköisyyttä työympäristössä. Huonosti toimivat ja alati muuttuvat potilastietojärjestelmät kuormittavat lääkäreitä merkittävästi.

Reilu kolmasosa (37 %) lääkäreistä kokee potilastietojärjestelmiin liittyvää kuormitusta melko usein tai useasti.

Suuremmasta tietojärjestelmien kuormituksesta kärsivät lääkärit kohtaavat työssään myös todennäköisemmin epäasiallista kohtelua

Potilastietojärjestelmistä aiheutuva hoitohenkilöstön turhautuminen ja negatiiviset tunteet voivat välittyä potilaille sekä työtovereille, jotka vuorostaan reagoivat tähän käyttäytymällä epäasiallisesti. Mitä enemmän lääkärit kokivat kärsivänsä tietojärjestelmien aiheuttamaa kuormitusta, sitä todennäköisemmin he myös kokivat epäasiallista kohtelua.

Tietojärjestelmiin liittyvä kuormitus lisää erityisesti muiden työntekijöiden tai esihenkilöiden lääkäreihin kohdistamaa henkistä asiattomuutta.

”Tämä voi selittyä sillä, että samoja huonosti toimivia tietojärjestelmiä käytetään yksikön sisällä, ja kollegat ovat itsekin kuormittuneita niistä. Toisaalta myös huono organisaatioilmapiiri voi myös lisätä sekä tietojärjestelmiin liittyvän stressin kokemusta että sosiaalisten konfliktien todennäköisyyttä työpaikalla”, Urnberg toteaa.

Tutkimuksen aineisto (n=2944) kerättiin satunnaistamalla Lääkäriliiton jäsenrekisteristä, joka kattaa lähes kaikki Suomen lääkärit.

Urnberg, H., Gluschkoff, K., Saukkonen, P. et al. (2022) The association between stress attributed to information systems and the experience of workplace aggression: a cross-sectional survey study among Finnish physicians. BMC Health Serv Res.

Heidi Urnberg
tutkija
Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi