Soten etäpalveluissa on ongelmia, mutta tutkijoilla niihin on myös ratkaisut

”Itse tykkään asioida henkilökohtaisesti. Kone on kone, mutta kun keskustelet ihmisen kanssa kasvotusten, se on aivan eri asia.”

Näin toteaa yksi DigiIN-hankkeemme laajaan haastattelututkimukseen osallistuneista. Etänä toteuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä on ollut kasvussa jo ennen korona-aikaa, mutta epidemia lisäsi merkittävästi etäpalvelujen tarjontaa.

Tutkimuksemme selvitti useiden haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien, kuten ikääntyvien, työttömien, mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien, nuorten sosiaalipalveluita käyttävien ja paljon terveyspalveluita käyttävien kokemuksia etäpalveluista koronaepidemian aikana.

On myös huomioitava, että etäpalvelut ovat paitsi asiakkaille, myös ammattilaisille uusi ympäristö. Etänä toteutettu ohjaaminen ja neuvonta vaatiikin ammattilaisilta pelkkien digitaitojen lisäksi uudenlaisia kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja. Näiden taitojen kehittäminen olisi tärkeää niin sosiaali- ja terveydenhuollossa jo työskentelevien kuin alalle kouluttautuvien osalta.

Tutkija Anu Kaihlasen, professori Anne Kouvosen, vanhempi yliopistonlehtori Sari Kujalan ja tutkimusprofessori Tarja Heponiemen kirjoitus on julkaistu 1.10.2021 Tekniikka & Talous -julkaisussa.

Lue koko juttu: Ujoutta, väärinymmärryksiä ja lämmön puutetta – soten etäpalveluissa on ongelmia, mutta tutkijoilla niihin on myös ratkaisut