Terveydenhuollon käyttämiin tietojärjestelmiin liittyvä stressi kuormittaa sekä vastavalmistuneita että kokeneita hoitajia

Huonosti toimivat ja jatkuvasti muuttuvat terveydenhuollon tietojärjestelmät voivat olla merkittävä kuormituksen lähde niin työuraansa aloittaville kuin kokeneille sairaanhoitajalle, käy ilmi DigiIN-hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin sairaanhoitajien tietojärjestelmiin liittyvän stressin sekä tiedonhallinnan osaamisen merkitystä eri uravaiheissa olevien sairaanhoitajien hyvinvointiin.

Tulosten mukaan korkea tietojärjestelmiin liittyvä stressi on yhteydessä sairaanhoitajien korkeampaan kuormittuneisuuteen uravaiheesta riippumatta. Pidempään työelämässä olleet hoitajat kokivat vastavalmistuneita enemmän tietojärjestelmiin liittyvää stressiä, mutta stressitasot olivat kuitenkin molemmissa ryhmissä maltillisella tasolla.

”Hyvä hoitotyön tiedonhallinnan osaaminen oli puolestaan yhteydessä sairaanhoitajien vähäisempään kuormittuneisuuteen, mutta yllättäen vain vastavalmistuneiden sairaanhoitajien keskuudessa”, toteaa erikoistutkija Anu Kaihlanen THL:stä.

Jo pidempään työelämässä olleilla sairaanhoitajilla tiedonhallinnan osaaminen, oli se sitten hyvää tai huonoa, ei heijastunut kuormittuneisuuteen.

”Tulos tiedonhallintaosaamisen mahdollisesta kuormitukselta suojaavasta vaikutuksesta vain vastavalmistuneilla hoitajilla on yllättävä. Kokeneemmat hoitajat arvioivat tiedonhallinnan osaamisensa vastavalmistuneita heikommaksi, täten heidän olisi voinut ajatella hyötyvän jopa vastavalmistuneita merkittävämmin hyvästä osaamisesta”, toteaa Kaihlanen.

Terveydenhuollon oppilaitosten olisi tärkeää panostaa hoitotyön tiedonhallinnan osaamisen (kuten esimerkiksi potilaan kanssa sähköisessä ympäristössä toimimisen ja hoitotyön rakenteisen kirjaamisen hallinnan) kehittämiseen, jotta uusilla työelämään tulevilla sairaanhoitajilla on riittävät valmiudet työskennellä yhä digitaalisemmassa terveydenhuollossa.

Hoitotyön tiedonhallintataitoja vaativat tehtävät lisääntyvät tulevaisuudessa, joten riittävän ja asianmukaisen tuen ja koulutuksen antaminen tietojärjestelmien käyttöön olisi erittäin tärkeää niin oppilaitoksissa kuin terveydenhuollon organisaatioissa.

Tietojärjestelmätoimittajien vastuulla on kehittää järjestelmiä edelleen tukemaan paremmin terveydenhuollon ammattilaisten työtä, jotta ne eivät lisäisi jo ennestään korkeaa työtaakkaa ja kuormitusta.

Julkaisu: The information system stress, informatics competence and well-being of newly graduated and experienced nurses: a cross-sectional study

Erikoistutkija Anu Kaihlanen
THL
Puh. 029 524 6033
Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Erikoistutkija Anu Kaihlanen, THL
Tekstityksen saat näkyviin/pois klikkaamalla videon alalaidasta tekstityskuvaketta.