Työpaikan oikeudenmukaisuus kannustaa raportoimaan terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvistä turvallisuushäiriöistä

Tutkimuksissa on havaittu, että sairaanhoitajat jättävät suhteellisen yleisesti ilmoittamatta terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvistä häiriöistä. Tuoreen tutkimuksen tulosten mukaan sairaanhoitajien oikeudenmukainen kohtelu työpaikoilla voi kannustaa raportoimaan potilasturvallisuuteen vaikuttavista turvallisuushäiriöistä. Oikeudenmukaisessa työympäristössä oli harvinaisempaa, että sairaanhoitaja jätti vaaratilanteen raportoimatta.

”Havaitsimme tutkimuksessamme, että johtamisen oikeudenmukaisuus oli yhteydessä siihen, tehtiinkö potilashaittatapahtumasta ilmoitus potilasturvallisuusraportointijärjestelmään. Johtamisen epäoikeudenmukaisuus oli yhteydessä raportoimattomuuteen varsinkin silloin, kun raportoimattomuuden taustalla oli aikapaine, huoli raportoinnin seurauksista tai virallisen raportointivelvoitteen puuttuminen,” kertoo vieraileva tutkija Kia Gluschkoff Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Oikeudenmukaisuutta työpaikalla voidaan edistää monin tavoin, esimerkiksi kannustamalla sairaanhoitajia ilmaisemaan mielipiteensä ja varmistamaan, että päätöksentekoprosessit ovat puolueettomia. Johdon ja esihenkilöiden pitäisi kannustaa sairaanhoitajia raportoimaan turvallisuushäiriöistä vaikka potilaalle ei olisi aiheutunut todellista haittaa.

Raportointijärjestelmien helppokäyttöisyys ja sairaanhoitajien kouluttaminen tunnistamaan erityyppisiä turvallisuusongelmia voi myös lisätä raportointia. Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen ja perusteellinen testaus ennen niiden käyttöönottoa voi vähentää niiden toimintahäiriöitä.

Gluschkoff, K., Kaihlanen, A., Palojoki, S., Saranto, K., Laukka, E., Hyppönen, H. Karhe, L. & Heponiemi, T. Reporting of health information technology system-related patient safety incidents: The effects of organizational justice. Safety Science 2021 144:105450.