Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria ja saada parempia sähköisiä palveluja kaikille

Esittelyssä Anne Kouvonen sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -osahankkeen vetäjä.

Anne Kouvonen
Valtiotieteiden tohtori (sosiologia), dosentti (kansanterveystiede), dr. hab. (psykologia)
Sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistossa.

Mitä teet parhaillaan DigiIN-hankkeessa?

Johdan työpakettia, jossa tutkitaan digitalisaation haasteita monikulttuurisessa Suomessa.
Lue lisää: Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Mitkä ovat DigiIN-hankkeen tärkeimmät tavoitteet?

Uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria, saada parempia sähköisiä palveluja kaikille, sekä ehkäistä kaikkein heikoimmissa asemissa olevien ihmisten digitaalista ja sosiaalista syrjäytymistä.

Mitkä ovat oman teema-alueesi keskeisimmät aiheet?

Tuotamme tietoa erityisesti maahanmuuttotaustaisten työikäisten ja ikäihmisten digipalveluihin liittyvistä arkielämän ongelmista, huolista ja tarpeista, sekä keinoista ylittää niitä erilaisten tukipalvelujen avulla.
Kiinnitämme huomiota niin yksilöllisten, sosiaalisten kuin rakenteellistenkin tekijöiden rooliin digitaalisten palvelujen käytön ongelmien syntymisessä ja niiden ratkaisuissa.

Miten niitä tutkitaan ja kuinka saadaan vastauksia?

Tutkimme näitä teemoja sekä laadullisten (haastattelut ja havainnointi) että määrällisten (kyselyt) tutkimusmenetelmien avulla.

Millaisia tuloksia on tullut?

Keskeinen tuloksemme on, että digisyrjäytyminen ei välttämättä tai pelkästään johdu digitaitojen puutteesta vaan liittyy usein laajempaan huono-osaisuuteen, kuten työttömyyteen, terveysongelmiin, vähäiseen koulutukseen, köyhyyteen ja puutteelliseen lukutaitoon.
Digisyrjäytyminen ei siis aina katso pelkästään ikää, vaan nuorilla aikuisillakin voi olla ongelmia julkisten digipalveluiden käytössä.

Onko aihetta tai toimintaa, jota mielestäsi ei voida tai ei kannata ”sähköistää”?

Hammaslääkäripalveluja ei voida sähköistää, ei myöskään lastenneuvoloiden toimintaa (ainakaan kokonaan).
Yleisemmin on tärkeää, että julkisten palvelujen saatavuus tullaan turvaamaan myös niille nuorille, keski-ikäisille ja ikäihmisille, jotka syystä tai toisesta eivät pysty itsenäisesti käyttämään julkisia digipalveluja.

Mitä digitaalista palvelua käytät itse paljon (työssäsi tai vapaa-ajallasi) ja voit suositella muillekin?

Twitteriä ja WhatsAppiä.

Mitä teet, kun haluat pitää tauon työstäsi (tutkimuksestasi)?

Jooga/pilates, mindfulness ja ulkoilu kuuluvat päivittäisiin rutiineihini.