Monikulttuurisuus

Digiteknologioita aktiivisesti käyttävät ikääntyvät venäjänkieliset käyttävät usein myös ylirajaista terveydenhuoltoa

Tutkimme DigiIN-, CoE AgeCare ja Transhealth -hankkeissa digiteknologioiden, kuten internetin ja älypuhelinsovellusten, käytön yhteyksiä ylirajaisen terveydenhuollon käyttöön Suomessa asuvien 50...

Lue lisää Digiteknologioita aktiivisesti käyttävät ikääntyvät venäjänkieliset käyttävät usein myös ylirajaista terveydenhuoltoa

Tutkimus: Ikääntyvien venäjänkielisten maahanmuuttajien itsearvioidun terveyden ja masennusoireiden yhteys digitekniikan käyttöön

Ne ikääntyneet maahanmuuttajat, jotka kokevat terveytensä huonoksi ja joilla on masennusoireita, käyttävät todennäköisesti vähemmän digitekniikkaa. Tulosten perusteella ikääntyvien venäjänkielisten maahanmuuttajien...

Lue lisää Tutkimus: Ikääntyvien venäjänkielisten maahanmuuttajien itsearvioidun terveyden ja masennusoireiden yhteys digitekniikan käyttöön

Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -teemaan liittyvät maisterintutkielmat ja niiden tekijät esittelyssä

DigiIN-hankkeessa on käynnissä useita maisterintutkielmia hankkeessa mukana olevissa tutkimuslaitoksissa. Esittelemme neljä Helsingin yliopiston tiimissä käynnissä olevaa tutkimusta, jotka ovat osa...

Lue lisää Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -teemaan liittyvät maisterintutkielmat ja niiden tekijät esittelyssä

Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria ja saada parempia sähköisiä palveluja kaikille

Esittelyssä Anne Kouvonen sosiaalipolitiikan professori Helsingin yliopistosta ja Digitalisaation haasteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa -osahankkeen vetäjä. Anne Kouvonen Valtiotieteiden tohtori (sosiologia), dosentti...

Lue lisää Tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria ja saada parempia sähköisiä palveluja kaikille