Erinomainen käytettävyys ja investoinnit huolelliseen käyttöönottoon ovat edellytyksiä digipalvelujen tulokselliselle hyödyntämiselle terveydenhuollossa

Juuri julkaistu DigiIN-tutkimus osoittaa, että digipalveluiden erinomainen käytettävyys ja investoinnit huolelliseen käyttöönottoon lisäävät ammattilaisten hyväksyntää digipalveluita kohtaan sekä lieventävät uutta teknologiaa kohtaan koettua stressiä.

”Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli digipalveluiden hyödyntämisessä ja potilaiden kannustamisessa digipalveluiden käyttöön. Uusien työkalujen opettelu vaatii kuitenkin ponnistuksia. Viime vuosina ammattilaiset ovat kokeneet tietotekniikan käytön työssään yhä stressaavampana”, kertoo tutkijatohtori Iiris Hörhammer Aalto-yliopistosta.

Mitä digityökalujen kehittäjät ja johto voivat tehdä vahvistaakseen ammattilaisten ja potilaiden myönteistä asennetta palveluiden käyttöön?

”Paljonkin. Tärkeintä on työkalujen erinomaisen käytettävyyden varmistaminen ammattilaisten näkökulmasta sekä investoinnit huolelliseen käyttöönottoon”, Hörhammer vastaa.

Tutkimustulokset osoittavat, että henkilöstöstä he, jotka kannattavat palveluita enemmän myös suosittelevat palveluita useammin potilaille.

”Voisi tulkita niin, että ammattilaisten kannatus on edellytys potilaiden innostumiselle.”

Tutkimuksessa havaittiin, että ammattilaisten kannatusta puolestaan määrittelee työkalujen käytettävyys ja organisaation käyttöönoton ja käytön yhteiset käytännöt.

”Kannatusta parantava työkalujen ”käytettävyys” ei merkitse pelkästään helppokäyttöisyyttä vaan etenkin hyötyä ammattilaisten työtehtävissä. Käyttöönotossa ja myös käytön aikana työkalujen hyötyjen viestiminen ja ammattilaisten osallistaminen sekä riittävä koulutus vaativat resursseja, mutta ilman niitä hyötyjä tuskin nähdään”, Hörhammer summaa.

Kyselytutkimus toteutettiin kahdessa suomalaisessa sote-palveluiden tuottajaorganisaatiossa, joiden henkilöstöstä 919 (n. 20 %) vastasi kyselyyn. Organisaatioissa oli kyselyn aikaan käytössä useita potilaille tarkoitettuja digitaalisia palveluita, kuten verkkoajanvaraus, pääsy omiin hoitotietoihin sekä sähköinen viestintä hoitohenkilökunnan kanssa, mutta niiden käyttö oli toivottua vähäisempää.

Lähde:
Hörhammer I, Kujala S, Hilama P, Heponiemi T: Building Primary Health Care Personnel’s Support for a Patient Portal While Alleviating eHealth-Related Stress: Survey Study
J Med Internet Res 2021;23(9):e28976
doi: 10.2196/28976

Iiris Hörhammer
Tutkijatohtori Aalto-yliopisto
Puh. 050 343 0063
etunimi.sukunimi@aalto.fi