Käytettävyys

Erinomainen käytettävyys ja investoinnit huolelliseen käyttöönottoon ovat edellytyksiä digipalvelujen tulokselliselle hyödyntämiselle terveydenhuollossa

Juuri julkaistu DigiIN-tutkimus osoittaa, että digipalveluiden erinomainen käytettävyys ja investoinnit huolelliseen käyttöönottoon lisäävät ammattilaisten hyväksyntää digipalveluita kohtaan sekä lieventävät uutta...

Sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys voi lisätä erityisesti nuorten sairaanhoitajien virheitä työssään

Lääkärit älylaitteella.

Tuore DigiIN-hankkeen tutkimus osoittaa, että sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys kuormittaa sairaanhoitajia iästä riippumatta. Toisin sanoen eri ikäryhmiin kuuluvat hoitajat sietävät järjestelmien käytettävyysongelmia yhtäläisesti. Sen sijaan kognitiivisten virheiden määrässä oli eroa eri-ikäisten hoitajien välillä: yllättäen niitä ilmeni useimmin nuorilla sairaanhoitajilla, jotka kokivat tietojärjestelmät vaikeakäyttöisiksi. Tällaisia kognitiivisia virheitä olivat esimerkiksi ohjeiden kuunteluun tai salasanojen muistamiseen liittyvät vaikeudet, tai että henkilö oli vahingossa käynnistänyt tai sulkenut väärän laitteen, järjestelmän tai ohjelman.

Terveyskylässä tunnistettiin käytäntöjä, jotka helpottavat terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönottoa

Lääkärit älylaitteella.

Terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönoton on kansainvälisesti havaittu olevan hyvin hankalaa: arviolta peräti 45 prosenttia palveluista epäonnistuu terveydenhuollon ammattilaisten vastustuksen takia. Onnistumiselle tärkeää on ottaa tietotekniikan ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat mukaan palveluiden kehittämiseen, todetaan Aalto-yliopiston ja Terveyskylän tutkimuksessa.

DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden

Ilmapalloja taivaalla

Ensimmäistä toimintavuottamme kuvaavat vauhdikkaasti alkanut työ syksyllä ja koronan myllertämä kevätkausi.  Kahdesti vuodessa raportoimme Strategisen tutkimuksen neuvostolle vaikuttavuustarinoin, joissa kuvataan tutkimus- ja vaikuttamistyön etenemistä ja mahdollisia matkan varrella suunnitelmiin tulleita muutoksia. Tiivistimme tähän yksivuotiskatsaukseen osan vaikuttavuustarinoiden sisällöistä.

Omaolon oirearvioita kehitetään kyselytutkimuksen avulla

Omaolon oirearvioista ja niiden käytön tuesta käytöstä kerätään tietoa maaliskuun aikana. Kyselyn tavoitteena on kehittää sekä Omaolon oirearvio -järjestelmää että sen käyttöön tarpeellista koulutusta.

Kyselytutkimuksen tuloksia käytetään myös DigiIN-hankkeen tutkimuksessa selvittämään, miten ammattilaisia ja asiakkaita voidaan tukea terveyspalvelujen digitalisoituessa.

Suomessa sekä lääkärit että hoitajat ovat tyytymättömiä potilastietojärjestelmien käytettävyyteen

Lääkärit älylaitteella.

Suomalaistutkijat ovat ensimmäisten joukossa maailmassa tutkineet kansallisesti, millaisia kokemuksia lääkäreillä ja hoitajilla on potilastietojärjestelmien käytöstä. Tutkimuksesta käy ilmi, että yleisesti niin suomalaislääkärit kuin -hoitajat ovat potilastietojärjestelmien käytettävyyteen tyytymättömiä.