Julkisten palvelujen digitalisointi saattaa syventää eriarvoisuutta

Paljon julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien ja sosiaaliturvaa keskimääräistä enemmän tarvitsevien ihmisten valmiudet sähköiseen asiointiin ovat usein puutteelliset. Verkkopalveluja voi olla hankala käyttää esimerkiksi tavanomaisella älypuhelimella, eikä pienituloisilla ole välttämättä varaa hankkia tietokonetta.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus vaarantuu, jos kaikkein heikoimmissa asemissa olevat ihmiset eivät saa tarvitsemiaan palveluja ja heidän sosiaaliset oikeutensa jäävät toteutumatta.

Kirjoittavat erikoistutkija Paula Saikkonen THL:stä ja DigiIN-hankkeen Monikulttuurisuus-teeman vetäjä, sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen Helsingin yliopistosta.

Lue koko blogi