Sähköiset palvelut auttavat paikkaamaan palveluvajetta koronaepidemian aikana

Tutkimushankkeessa Koronaepidemian sosiaaliset vaikutukset heikoimmassa asemassa oleviin asiakkaisiin ja heidän palveluihinsa on selvitetty, miten koronaepidemia on vaikuttanut sähköisten sote-palveluiden tarjontaan ja käyttöön. Tutkimusassistentti Juuso Moisala THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksiköstä, kirjoittaa aiheesta blogissa.

Yhteiskunnan muuttuminen ja hyvinvointivaltion kehittyminen näkyy koronaepidemian torjunnassa. Sosiaalisia kontakteja on ollut mahdollista selvästi vähentää.

Epidemian pitkittyessä etäpalveluja tarvitaan myös palveluvajeeseen vastaamisessa. Yhteiset kriteerit tai suositukset niiden tarjoamisesta ja soveltuvuudesta sekä sosiaali- että terveydenhuollossa voisivat auttaa koronaepidemian vaikutusten hoidossa, myös epidemian jälkeen.

Kyse on paljon myös ihmisten tasa-arvosta palveluissa. Digipalvelujen avulla palveluja voidaan tarjota myös syrjäseuduilla. Tällöin herää kuitenkin huoli etäpalveluiden jäämisestä ainoaksi vaihtoehdoksi tavanomaisten vastaanottojen pikkuhiljaa huvetessa. Etäpalveluiden mahdollistavuus ei saakaan olla ainoa kriteeri niiden tarjonnalle, vaan kaiken perustana on oltava asiakaslähtöisyys.

Lue blogi: Asiakaskohtaaminen kasvotusten on tärkeä inhimillinen kontakti myös koronan aikana