Uutiset

Empaattinen tuki ja kannustus edistävät terveydenhuollon ammattilaisten motivaatiota käyttää digitaalisia palveluja asiakastyössä

-

Tuore DigiIN-hankkeen katsaus osoittaa, että empatia, rohkaisu ja käyttäjäkeskeiset muutokset työympäristössä voivat edistää terveydenhuollon ammattilaisten digitaalista kompetenssia eli heidän kyvykkyyttään...

Lue lisää Empaattinen tuki ja kannustus edistävät terveydenhuollon ammattilaisten motivaatiota käyttää digitaalisia palveluja asiakastyössä

Pitäisikö huolestua digitalisoinnista -webinaarisarja

Pitäisikö huolestua -seminaarisarja.

Digitalisoituminen on muuttanut vauhdilla arkipäiväämme, kun yksityiset ja julkiset palvelut ovat siirtyneet verkkoon. Myös vapaa-ajanvietto ja sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet vuosikymmenten takaisesta. Koronakriisi on vielä vauhdittanut tätä muutosta, ja pakottanut lähes kaikki digiloikkaan.
Kolmen webinaarin sarjassa keskustellaan digitalisoitumisen vaikutuksista arkeemme.

Lue lisää Pitäisikö huolestua digitalisoinnista -webinaarisarja

Hoitoalan ammattilaiset kaipaavat lisää tukea ja koulutusta vuorovaikutukseen potilasportaaleissa

Potilasportaalien kautta tapahtuva vuorovaikutus voi edistää potilaiden sitoutumista hoitoon ja laskea hoitoon hakeutumisen kynnystä. Se voi kuitenkin lisätä hoitoalan ammattilaisten kuormaa, jos sille ei ole osoitettu erillisiä aika- ja työntekijäresursseja.

Lue lisää Hoitoalan ammattilaiset kaipaavat lisää tukea ja koulutusta vuorovaikutukseen potilasportaaleissa

Digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tarvitaan hyvä tilannekuva ja säännöllistä seurantaa

-

Digi arkeen -neuvottelukunta on tuonut esille kolme ehdotusta digitaalisen osallisuuden edistämiseksi: vastuutaho tilannekuvan muodostamisesta digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin, tilanteen seuraamiseksi säännöllisiin väestötason kyselyihin digitalisaation vaikutuksia selvittäviä mittareita ja indikaattoreita, digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palveluiden laadun arviointia jatkettava verkostomaisena yhteistyönä.

Lue lisää Digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tarvitaan hyvä tilannekuva ja säännöllistä seurantaa

Sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys voi lisätä erityisesti nuorten sairaanhoitajien virheitä työssään

Lääkärit älylaitteella.

Tuore DigiIN-hankkeen tutkimus osoittaa, että sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys kuormittaa sairaanhoitajia iästä riippumatta. Toisin sanoen eri ikäryhmiin kuuluvat hoitajat sietävät järjestelmien käytettävyysongelmia yhtäläisesti. Sen sijaan kognitiivisten virheiden määrässä oli eroa eri-ikäisten hoitajien välillä: yllättäen niitä ilmeni useimmin nuorilla sairaanhoitajilla, jotka kokivat tietojärjestelmät vaikeakäyttöisiksi. Tällaisia kognitiivisia virheitä olivat esimerkiksi ohjeiden kuunteluun tai salasanojen muistamiseen liittyvät vaikeudet, tai että henkilö oli vahingossa käynnistänyt tai sulkenut väärän laitteen, järjestelmän tai ohjelman.

Lue lisää Sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys voi lisätä erityisesti nuorten sairaanhoitajien virheitä työssään

Toimivat digipalvelut ovat kaikkien oikeus

Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

”Toisaalta korona-aika on voinut lisätä motivaatiota siirtyä digipalveluiden käyttöön, sillä ne koetaan turvallisemmiksi terveyden kannalta”, arvioi Tarja Heponiemi. ”On hienoa, että hanke on käynnissä juuri nyt, sillä lisääntyneiden digipalveluiden myötä digisyrjäytymisen ehkäisy on entistä tärkeämpää. Jatkamme vaikuttamistyötä ja pyrimme siihen, että kaikki pääsevät osallisiksi sähköisiin terveyspalveluihin”, hän tiivisti.

Lue lisää Toimivat digipalvelut ovat kaikkien oikeus