Asiakkaat ovat tyytyväisiä Omakantaan, mutta kehittämistarpeita löytyy

Vuoden 2020 FinSote-väestökyselyn mukaan 64 prosenttia 20 vuotta täyttäneistä oli käyttänyt Omakantaa kuluneen vuoden aikana. Omakanta-palvelun käyttäjät olivat pääasiassa tyytyväisiä palvelun laatuun. Toisaalta koko väestöstä jopa 15 prosenttia ei kokenut sähköisiä palveluja riittävän esteettömiksi, mikä on huolestuttava signaali. Sähköisten palvelujen käytettävyyden eteen tulee tehdä nyt painokkaasti töitä, jotta saavutetut käyttäjämäärät eivät käänny laskuun, vaan jatkavat nousua.

Moni toivoo palvelulta enemmän tietoa ja työkaluja oman terveytensä ja hyvinvointinsa hoitoon. Esimerkiksi toimintoa, joka selittäisi sen mistä saadut laboratoriovastaukset kertovat, toivoi 59 prosenttia vastaajista ja tulevien ajanvarausten ja niitä koskevien ohjeiden näkymistä palvelussa toivoi 39 prosenttia vastaajista.

Omakanta-palvelua on kehitetty ja sen toiminnallisuuksia lisätty jatkuvasti, mutta kehitystyön jalkauttaminen ei ole yksinkertaista, sillä uusien ominaisuuksien käyttöönotto vie aikaa viikoista jopa vuosiin.

Lue lisää aiheesta tutkija Maiju Kyytsösen, tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehkon ja johtava asiantuntija Päivi Achten blogista.