Yleinen

Hoitoalan ammattilaiset kaipaavat lisää tukea ja koulutusta vuorovaikutukseen potilasportaaleissa

Potilasportaalien kautta tapahtuva vuorovaikutus voi edistää potilaiden sitoutumista hoitoon ja laskea hoitoon hakeutumisen kynnystä. Se voi kuitenkin lisätä hoitoalan ammattilaisten kuormaa, jos sille ei ole osoitettu erillisiä aika- ja työntekijäresursseja.

Lue lisää Hoitoalan ammattilaiset kaipaavat lisää tukea ja koulutusta vuorovaikutukseen potilasportaaleissa

Digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tarvitaan hyvä tilannekuva ja säännöllistä seurantaa

-

Digi arkeen -neuvottelukunta on tuonut esille kolme ehdotusta digitaalisen osallisuuden edistämiseksi: vastuutaho tilannekuvan muodostamisesta digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin, tilanteen seuraamiseksi säännöllisiin väestötason kyselyihin digitalisaation vaikutuksia selvittäviä mittareita ja indikaattoreita, digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palveluiden laadun arviointia jatkettava verkostomaisena yhteistyönä.

Lue lisää Digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tarvitaan hyvä tilannekuva ja säännöllistä seurantaa

Toimivat digipalvelut ovat kaikkien oikeus

Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

”Toisaalta korona-aika on voinut lisätä motivaatiota siirtyä digipalveluiden käyttöön, sillä ne koetaan turvallisemmiksi terveyden kannalta”, arvioi Tarja Heponiemi. ”On hienoa, että hanke on käynnissä juuri nyt, sillä lisääntyneiden digipalveluiden myötä digisyrjäytymisen ehkäisy on entistä tärkeämpää. Jatkamme vaikuttamistyötä ja pyrimme siihen, että kaikki pääsevät osallisiksi sähköisiin terveyspalveluihin”, hän tiivisti.

Lue lisää Toimivat digipalvelut ovat kaikkien oikeus

DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden

Ilmapalloja taivaalla

Ensimmäistä toimintavuottamme kuvaavat vauhdikkaasti alkanut työ syksyllä ja koronan myllertämä kevätkausi.  Kahdesti vuodessa raportoimme Strategisen tutkimuksen neuvostolle vaikuttavuustarinoin, joissa kuvataan tutkimus- ja vaikuttamistyön etenemistä ja mahdollisia matkan varrella suunnitelmiin tulleita muutoksia. Tiivistimme tähän yksivuotiskatsaukseen osan vaikuttavuustarinoiden sisällöistä.

Lue lisää DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden