Yleinen

Digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin tarvitaan hyvä tilannekuva ja säännöllistä seurantaa

-

Digi arkeen -neuvottelukunta on tuonut esille kolme ehdotusta digitaalisen osallisuuden edistämiseksi: vastuutaho tilannekuvan muodostamisesta digitalisaation vaikutuksista osallisuuteen ja hyvinvointiin, tilanteen seuraamiseksi säännöllisiin väestötason kyselyihin digitalisaation vaikutuksia selvittäviä mittareita ja indikaattoreita, digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palveluiden laadun arviointia jatkettava verkostomaisena yhteistyönä.

Toimivat digipalvelut ovat kaikkien oikeus

Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

”Toisaalta korona-aika on voinut lisätä motivaatiota siirtyä digipalveluiden käyttöön, sillä ne koetaan turvallisemmiksi terveyden kannalta”, arvioi Tarja Heponiemi. ”On hienoa, että hanke on käynnissä juuri nyt, sillä lisääntyneiden digipalveluiden myötä digisyrjäytymisen ehkäisy on entistä tärkeämpää. Jatkamme vaikuttamistyötä ja pyrimme siihen, että kaikki pääsevät osallisiksi sähköisiin terveyspalveluihin”, hän tiivisti.

DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden

Ilmapalloja taivaalla

Ensimmäistä toimintavuottamme kuvaavat vauhdikkaasti alkanut työ syksyllä ja koronan myllertämä kevätkausi.  Kahdesti vuodessa raportoimme Strategisen tutkimuksen neuvostolle vaikuttavuustarinoin, joissa kuvataan tutkimus- ja vaikuttamistyön etenemistä ja mahdollisia matkan varrella suunnitelmiin tulleita muutoksia. Tiivistimme tähän yksivuotiskatsaukseen osan vaikuttavuustarinoiden sisällöistä.

Koronakriisi nostaa esiin sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyt ja puutteet

Vanhuksen käsi polvella.

Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat kokevat hyötyvänsä vähiten sähköisistä palveluista. Digisyrjäytymisriskissä olevien ryhmien digiosaamisen parantamiseen olisi tärkeä panostaa. Palvelujen tarjoajat ja erilaiset järjestöt ovatkin nyt korona-aikana kiitettävästi vastanneet tähän haasteeseen ja tarjoavat esimerkiksi puhelinapua sitä tarvitseville erilaisten sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Korona vauhditti sote-palveluiden digiloikkaa – miten pärjäävät ne, joille entinenkin vauhti oli liikaa?

Henkilö puhuu puhelimessa.

Samaan aikaan, kun koronan aiheuttama digiloikka kiihtyy, korostuu se, että modernit digitaaliset palvelut voivat jättää osan kansalaisista ulkopuolelle. DigiIN-hankkeen ydin tuntuu aiempaakin tärkeämmältä: tavoitteemme on luoda ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyisivät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa.