Digisyrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvä DigiIN sai Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen

THL:n tutkimusprofessorin Tarja Heponiemen johtama DigiIN-konsortio on saanut Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoituksen.

DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2019–2022 on reilut 3,6 miljoonaa euroa. THL:n osuus summasta on reilut 1,4 miljoonaa. Nyt myönnetty rahoitus on kolmeksi vuodeksi, mutta rahoituksessa on optio myös kolmeen lisävuoteen, eli yhteensä hanke on kuusivuotinen.

Uudet digitaaliset palvelut edellyttävät asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, osaamista ja itseohjautuvuutta. Organisaatioilta ja ammattilaisilta ne edellyttävät uudenlaista palvelukulttuuria. Vaarana on, että uudet sähköiset palvelut lisäävät sosiaalista syrjäytymistä, jos palvelukulttuuri ei huomioi heikommassa asemassa olevia ryhmiä, kuten ikääntyneitä, maahanmuuttajia ja päihteiden käyttäjiä.

”DigiIN-hankkeessa painotetaan korkeatasoisen tieteellisen julkaisemisen lisäksi käytännön ratkaisujen luomista vuorovaikutuksessa alan toimijoiden kanssa sekä tiedon saamista helpommin päättäjien ja asianosaisten käyttöön”, Heponiemi kertoo.

Mukana hankkeessa ovat THL:n lisäksi Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Ikäinstituutti.

DigiIN kuuluu STN:n ohjelmaan Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa (CULT).