Älypuhelin käsissä.

Yksinkertainen Ota yhteyttä –kutsunappi kunnan verkkosivuilla madalsi mielenterveyspalvelujen kynnystä

Yksinkertainen Ota yhteyttä -tekstillä varustettu nappi Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla madalsi kynnystä hakeutua mielenterveyspalveluihin. Kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluiden verkkosivut uudistettiin asiakaslähtöisemmiksi, ja samalla kokeiltiin tarjota uutta yhteydenottotapaa.

”Asukkaat löysivät kutsunapit nopeasti kunnan verkkosivuilta ja erityisesti mielenterveyspalveluihin nappi on tuonut asiakkaita ja hoitojaksoja”, kertoo psykiatrinen sairaanhoitaja Katariina Ikonen.

Ikonen perehtyi Kirkkonummen sähköisten palveluiden kehittämiseen opinnäytetyössään.

Asiakaspalaute jo ensimmäisten kuukausien ajalta on ollut hyvää: kuntalaiset ovat kokeneet helpommaksi ottaa yhteyttä kutsunapin kautta kuin esimerkiksi soittamalla. Ikosen mukaan päihdepalveluissa yhteydenottoja on tullut vähemmän todennäköisesti siitä syystä, että matalan kynnyksen palvelut ovat jokapäiväisen päivystyksen ansiosta olleet jo aiemmin hyvin saatavilla.

Yhteiskehittäminen motivoi uusiin työtapoihin

Kirkkonummen hyvinvointiohjelman tavoitteeksi oli asetettu löytää uusia tapoja järjestää palveluita ja lisätä sähköisiä palveluita. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta tavoitteena oli erityisesti madaltaa hoitoonpääsyn kynnystä ja helpottaa yhteydenpitoa.

”Idea kutsunappeihin syntyi valtioneuvoston Yhdessä mielin -raportista, jossa esiteltiin tutkimustiedon perusteella toimivia malleja mielenterveys- ja päihdetyöhön. Samankaltaista oli ehditty kokeilla myös lapsiperheiden palveluissa, ja kutsunapit olivat osoittautuneet toimiviksi. Malli on varmasti käyttöönotettavissa myös muissa kunnan sote-palveluissa”, Ikonen kertoo.

Kirkkonummella tehdyn kehittämisprosessin perusteella uusien sähköisten palveluiden käyttöönotossa on kiinnitettävä huomiota helppokäyttöisen ja saavutettavan palvelun lisäksi erityisesti johtamiseen ja viestintään organisaatiossa. Uudenlainen työväline voidaan ottaa sujuvasti käyttöön, kun henkilöstö on motivoitunutta.

”Motivaatio syntyy ihmisten mukaan ottamisella. Käytimme kehitysprosessissamme henkilöstöä osallistavia yhteiskehittämisen menetelmiä, mikä oli mielestäni ehdoton edellytys muutoksen onnistumiselle”, Ikonen toteaa.

Lähde:

”Vihdoinkin jotain uutta” – Sähköisten palveluiden käyttöönotto kunnan mielenterveys- ja päihdepalveluissa (Theseus-julkaisuarkisto)

Lisätietoja

Katariina Ikonen
psykiatrinen sairaanhoitaja
YAMK opiskelija
puh. +358 40 1269 871