Sote-palvelujen digitalisaatio vaatii ammattilaisilta uudenlaisia taitoja luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa

Palvelujen digitalisaatio luo sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille uudenlaiset vaatimukset asiakaslähtöiseen toimintaan, osoittaa tuore DigiIN-hankkeen tutkimus. Ammattilaisten on osattava niin kasvokkainen kuin verkkovälitteinenkin vuorovaikutus asiakkaiden kanssa: esimerkiksi luottamuksen rakentaminen vaatii enemmän aikaa verkossa kuin kasvokkain kohdatessa.

Sote-palveluja digitalisoidaan yhä kiihtyvällä tahdilla, ja alan ammattilaiset ovat uuden edessä opetellessaan verkkovälitteistä asiakaslähtöisyyttä.

”Sote-alan ammatillisuus on perinteisesti pohjautunut kasvokkaiseen kohtaamiseen. Kun kohtaaminen siirtyy ainakin osittain verkkoon, on keskusteltava laajemmin siitä, mitä digitaalinen ammatillisuus oikein tarkoittaa”, sanoo yliopettaja Piia Silvennoinen Laurea-ammattikorkeakoulusta.

”Muutos täytyy huomioida alan koulutuksissa entistä selkeämmin, varsinkin kun digitaalisten palvelujen rooli kasvaa koko ajan”, hän jatkaa.

Asiakkaan itseohjautuvuuden lisääntyminen muuttaa myös ammattilaisen roolia

Digitalisaatio muuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakkaan roolia entistä itseohjautuvampaan suuntaan. Samalla palvelujen pitäisi olla yhä asiakaslähtöisempiä. Asiakkaan roolin vahvistuessa sote-ammattilaisen on osattava tukea asiakasta päätöksissä ja hallittava asiakaslähtöinen ohjaus verkon välityksellä.

Tutkimus osoittaa aiempien kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten tapaan, että sote-alan onnistunut digitalisaatio vaatii entistä laajempaa osaamista sote-ammattilaisilta. Onnistunut muutos vaatii koulutusta ja tukea alan ammattilaisille.

”Ei riitä, että uusia digitaalisia palveluja kehitetään yhä enemmän. Työntekijöille on taattava asianmukainen koulutus laitteiden käytön lisäksi myös siihen, miten digitalisaatio muuttaa heidän ammatillisuuttaan ja ammatti-identiteettiään”, Silvennoinen painottaa.

Laadullisessa tutkimuksessa analysoitiin 19 sosiaali- ja terveysalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan oppimispäiväkirjaa verkkovälitteisen ohjauksen opintojaksolta.

Lähde:

Int. J. Environ. Res. Public Health. Professional Master’s Degree Students’ Perceptions on the Changes Digitalisation Imposes on Counselling in the Social and Health Care Sector.

Lisätietoja:

Piia Silvennoinen
Yliopettaja
Laurea-ammattikorkeakoulu
puh. 046 856 7933
sähköposti: etunimi.sukunimi@laurea.fi