Sosiaalinen syrjäytyminen

Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaat saavat tukea digipalveluiden käytössä toimintakykynsä vaatimalla tavalla

Tulevaisuudessa ihmiset joutuvat asioimaan entistä enemmän digitaalisesti, koska sähköiset palvelut lisääntyvät. Sähköinen asiointi vaatii palveluiden asiakkailta nykyistä aktiivisempaa roolia, uudenlaista...

Lue lisää Sosiaalisessa kuntoutuksessa asiakkaat saavat tukea digipalveluiden käytössä toimintakykynsä vaatimalla tavalla

Näkökulmia digitaalisen yhteiskunnan reunoilta -webinaarissa pohdittiin digitaalisen osallisuuden ja digituen kysymyksiä

DigiIN- ja DigiOn-hankkeet järjestivät yhteisen Näkökulmia digitaalisen yhteiskunnan reunoilta -webinaarin 20.1.2022. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 84 toimijaa, jotka edustivat laajasti kuntasektoria,...

Lue lisää Näkökulmia digitaalisen yhteiskunnan reunoilta -webinaarissa pohdittiin digitaalisen osallisuuden ja digituen kysymyksiä

Sote-palvelujen digitalisaatio vaatii ammattilaisilta uudenlaisia taitoja luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa

Palvelujen digitalisaatio luo sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille uudenlaiset vaatimukset asiakaslähtöiseen toimintaan, osoittaa tuore DigiIN-hankkeen tutkimus. Esimerkiksi luottamuksen rakentaminen vaatii enemmän aikaa verkossa kuin kasvokkain kohdatessa.

Lue lisää Sote-palvelujen digitalisaatio vaatii ammattilaisilta uudenlaisia taitoja luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa

Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Opastusta läppärin ääressä.

Vankiloiden digitalisaatio tuo monia mahdollisuuksia edistää vankien kuntoutusta, oppimista ja yhteiskuntaan integroitumista. Kansainvälisen tutkimustiedon mukaan digitalisaatio vaikuttaa myös vankien ja työntekijöiden kohtaamisiin, vankilan toimintatapoihin ja -kulttuuriin sekä turvallisuuteen. Digitaalinen osallisuus ja toimijuus edellyttävät pääsyä käyttämään sähköisiä palveluita, taitoa, osaamista sekä oikeanlaista asennetta käyttää niitä. Vankilakontekstissa lisävaatimuksena on luottamus.

Lue lisää Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio voi lisätä eriarvoisuutta – osaamiseen ja helppokäyttöisiin palveluihin panostettava

Vanhuksen kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevat kokevat hyötyvänsä vähiten sähköisistä terveyspalveluista, osoittaa tuore DigiIN-hankkeen tutkimus. Vain vähän hyötyjä...

Lue lisää Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio voi lisätä eriarvoisuutta – osaamiseen ja helppokäyttöisiin palveluihin panostettava

Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta

Opastusta läppärin ääressä.

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sotedigi-osaamista ja eettisiä toimintatapoja kehitetään SotePeda 24/7 -hankkeessa. Hankkeessa on tehty sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää osaamismäärittelyä, joka jakautuu 12 osaamisalueeseen. Yksi keskeisistä osaamisalueista on sotealan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen. Sen ydintä on käsittää ihminen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tavoitteena on osata edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Osallisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden teemoja tarkastellaan hankkeessa tuotetuissa oppimateriaaleissa.

Lue lisää Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta