Vanhuksen käsi polvella.

Noin kolmannes ikääntyneistä ei käytä digipalveluja – asiakkaat tarvitsevat myös perinteisiä lähipalveluita

Ikääntyneet käyttävät vähemmän digitaalisia palveluja nuorempiin ikäryhmiin verrattuna.

Noin kolmannes 70 vuotta täyttäneistä ei vuonna 2020 käyttänyt lainkaan internetiä digitaaliseen asiointiin. Hiukan yli joka kymmenes asioi avustettuna ja reilu puolet asioi itsenäisesti.

Digitaalisten palvelujen hyötyjen konkretisoitumiseksi on tärkeää, että ikääntyneillä on mahdollisuus tutustua niiden käyttöön ja saada tarvittaessa opastusta ja tukea.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainroolissa edistämään digitaalisten palvelujen käyttöä tunnistamalla niitä ikääntyneitä asiakkaita, jotka voisivat hyötyä näiden palvelujen käytöstä.

Erityisen tärkeää ikääntyneiden yhdenvertaisen palvelujen saannin kannalta on, että palveluja on saatavilla myös perinteisinä lähipalveluina.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien tulee varmistaa laadukkaiden ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuus myös niille asiakkaille, jotka eivät käytä digitaalisia palveluja”, painottaa tutkija Emma Kainiemi THL:stä.

Etenkin ikääntyneet, joilla on matala koulutus, erittäin korkea ikä, heikentynyt terveys, huonontunut muisti, heikko taloudellinen tilanne tai jotka asuvat yksin, käyttävät vain vähän digipalveluja.

Eniten hyötyä ajasta ja paikasta riippumattomista sosiaali- ja terveyspalveluista

DigiIN-hankkeessa toteutetuissa laajoja kansallisia kyselyaineistoja hyödyntäneissä tutkimuksissa selvitettiin ikääntyneiden internetin käyttöä sekä heidän näkemyksiään digitaalisten sote-palvelujen hyödyistä.

Suurin osa ikääntyneistä suhtautui 2020 toteutetun kyselyn tulosten mukaan neutraalisti digitaalisiin sote-palveluihin ja niiden käytöllä saavutettaviin hyötyihin. Eniten hyötyä nähtiin mahdollisuudesta käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja ajasta ja paikasta riippumatta.

Lisätietoa

Hankkeen tutkijat kirjoittivat aiheesta artikkelin Vanhustyön keskusliiton toimittamaan Vanhustyö-lehden numeroon 3/2023.

Emma Kainiemi
tutkija
THL
puh. 029 524 8292

Tarja Heponiemi
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7434

etunimi.sukunimi@thl.fi