Vanhuksen kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Voisivatko digipalvelut olla helppoja ja saavutettavia kaikille? Kokoamme vinkkejä suunnittelijoille

Digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut herättävät ihmisissä monenlaisia tunteita ja mielipiteitä. Joku saa iloa siitä, että asiointi on kätevää ajasta ja paikasta riippumatta, omat terveystiedot pysyvät tallessa ja omaan hoitoon saa tukea. Toista taas digipalvelut lähinnä kauhistuttavat.

Usein digipalveluja käyttävät eniten nuoret ja koulutetut. Vaikeampaa on ihmisillä, joilla on heikommat digitaidot, terveyteen liittyviä rajoitteita tai vaativa elämäntilanne. Juuri niissä tilanteissa, joissa palveluja eniten tarvitaan, meillä kaikilla voi olla haasteita terveydentilanteen, kiireen tai stressin takia. Voisivatko digipalvelut olla paremmin saavutettavia kaikille?

DigiIN-tutkimushankkeessa olemme kohta viisi vuotta tutkineet, millaisia kokemuksia ja tarpeita ikäihmisillä, maahanmuuttajilla, paljon terveyspalveluja käyttävillä, lievästi kehitysvammaisilla, työttömillä, mielenterveyskuntoutujilla ja vankilasta vapautuneilla on digitaalisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Nyt tavoitteena on koota kaikki syntynyt osaaminen yhteen ja tukea saavutettavien ja käytettävien digipalveluiden suunnittelua.

Kokoamme yhteistyössä Kelan, DigiFinlandin ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa erityisesti julkisten digipalveluiden suunnittelijoille vinkkejä siihen, kuinka palvelut voidaan suunnitella kaikenlaisille käyttäjäryhmille sopiviksi. Ensimmäisessä vaiheessa haastattelemme asiantuntijoita ja kehittäjiä kartoittaaksemme hyviä käytäntöjä ja tarpeita suunnittelua tukeville vinkeille.

Tiedon lisäksi eri käyttäjäryhmien huomioiminen vaatii palautetta erilaisilta käyttäjiltä suunnittelun aikana. Toteutammekin hankkeessa vinkkisivuston ja sinne yhteydenottolomakkeen, jonka kautta suunnittelija voi tavoittaa erilaisia käyttäjiä. Tuomme digipalveluiden suunnittelijoita ja iäkkäitä käyttäjiä yhteen myös esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton kautta.

Saavutettavien ja toimivien digipalvelujen kehittämiseen tarvitaan mukaan erilaisia ihmisiä, kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja. Heitä ei aina ole helppo löytää. Onko sinulla yhteisö, jonka kautta käyttäjiä voisi tavoittaa mukaan suunnitteluun? Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kuulla lisää tai keskustella yhteistyömahdollisuuksista!

Sari Kujala
Vanhempi yliopistonlehtori
Aalto-yliopisto
Käytettävät palvelut -teeman vetäjä
etunimi.sukunimi@aalto.fi