Blogikirjoitukset

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista

Esimiehillä on keskeinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. Johtajilta edellytetään muun muassa kykyä tukea ammattilaisia palvelujen käyttöönotossa, mutta usein johtajat eivät itsekään tunne niitä riittävän hyvin. Onnistunut käyttöönotto mahdollistaa palvelujen parhaan potentiaalin, kuten palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden. Tällä hetkellä merkittävä osa digitaalisten palvelujen käyttöönotosta ontuu, ja yhtenä selittävänä tekijänä on pidetty riittämätöntä johtajuutta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista