Blogikirjoitukset

Koronaviruspandemia lisäsi etäasiointia psykiatrisissa avohoidon palveluissa tuoden mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia

Koronaviruspandemia on haastanut monin tavoin terveydenhuoltoa ja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi etäasioinnin määrää on lisätty. Psykiatrisia avohoidon palveluita on digitalisoitu aktiivisesti...

Lue lisää Koronaviruspandemia lisäsi etäasiointia psykiatrisissa avohoidon palveluissa tuoden mukanaan haasteita mutta myös mahdollisuuksia

Sote-palvelujen digitalisointi työntää ihmisiä kyseenalaiseen kanssa- ja puolesta-asiointiin

Opastusta läppärin ääressä.

Kun tärkeä terveyteen tai hyvinvointia koskeva asia on saatava hoidettua, mutta sen vaatima digiasiointi ei onnistu itseltä, on usein helpointa pyytää jotakuta toista auttaman tai jopa hoitamaan se kokonaan. Meneillään olevat tutkimuksemme antavat viitteitä siitä, että tällaista epävirallista kanssa- ja puolesta-asiointia tapahtuu myös julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalla.

Lue lisää Sote-palvelujen digitalisointi työntää ihmisiä kyseenalaiseen kanssa- ja puolesta-asiointiin

Tietotekniikan käytöllä positiivisia vaikutuksia ikääntyvien elämänlaatuun

Mies ja nainen tietokoneen ääressä.

Tietotekniikan käytöllä ja ikääntyvien elämänlaadulla on havaittu selkeä ja positiivinen yhteys toisiinsa. Digitaalisten toimintojen käyttö voi parantaa ikäihmisten elämänlaatua, sillä se innostaa heitä opettelemaan uusien teknologioiden käyttöä ja näin pitää yllä kognitiivisia kyvykkyyksiä.

Lue lisää Tietotekniikan käytöllä positiivisia vaikutuksia ikääntyvien elämänlaatuun

Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Opastusta läppärin ääressä.

Vankiloiden digitalisaatio tuo monia mahdollisuuksia edistää vankien kuntoutusta, oppimista ja yhteiskuntaan integroitumista. Kansainvälisen tutkimustiedon mukaan digitalisaatio vaikuttaa myös vankien ja työntekijöiden kohtaamisiin, vankilan toimintatapoihin ja -kulttuuriin sekä turvallisuuteen. Digitaalinen osallisuus ja toimijuus edellyttävät pääsyä käyttämään sähköisiä palveluita, taitoa, osaamista sekä oikeanlaista asennetta käyttää niitä. Vankilakontekstissa lisävaatimuksena on luottamus.

Lue lisää Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta

Opastusta läppärin ääressä.

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sotedigi-osaamista ja eettisiä toimintatapoja kehitetään SotePeda 24/7 -hankkeessa. Hankkeessa on tehty sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää osaamismäärittelyä, joka jakautuu 12 osaamisalueeseen. Yksi keskeisistä osaamisalueista on sotealan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen. Sen ydintä on käsittää ihminen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tavoitteena on osata edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Osallisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden teemoja tarkastellaan hankkeessa tuotetuissa oppimateriaaleissa.

Lue lisää Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta

Koronakriisi nostaa esiin sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyt ja puutteet

Vanhuksen käsi polvella.

Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat kokevat hyötyvänsä vähiten sähköisistä palveluista. Digisyrjäytymisriskissä olevien ryhmien digiosaamisen parantamiseen olisi tärkeä panostaa. Palvelujen tarjoajat ja erilaiset järjestöt ovatkin nyt korona-aikana kiitettävästi vastanneet tähän haasteeseen ja tarjoavat esimerkiksi puhelinapua sitä tarvitseville erilaisten sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Lue lisää Koronakriisi nostaa esiin sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyt ja puutteet

Korona vauhditti sote-palveluiden digiloikkaa – miten pärjäävät ne, joille entinenkin vauhti oli liikaa?

Henkilö puhuu puhelimessa.

Samaan aikaan, kun koronan aiheuttama digiloikka kiihtyy, korostuu se, että modernit digitaaliset palvelut voivat jättää osan kansalaisista ulkopuolelle. DigiIN-hankkeen ydin tuntuu aiempaakin tärkeämmältä: tavoitteemme on luoda ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyisivät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. 

Lue lisää Korona vauhditti sote-palveluiden digiloikkaa – miten pärjäävät ne, joille entinenkin vauhti oli liikaa?

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

Naiset istuvat palaverissa.

Digitalisaatio haastaa meitä jokaista kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja rakenteita työssämme. Tässä on mahdollisuus luoda uutta ja luopua vanhasta. Esimiesten on tunnistettava sisäiset ja ulkoiset kehittämistarpeet. Heidän on hahmotettava, miten digitalisaatio vaikuttaa työn eri vaiheisiin ja asiakastyöhön, välineisiin ja rakenteisiin. Lisäksi täytyy tunnistaa työyhteisön eri vaiheet ja tarpeet. Millainen on henkilöstön asenne on, entä digivalmiudet?

Lue lisää Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

CHARM-tutkimuksesta tietoa ikääntyvien venäjänkielisten terveydestä ja elinoloista Suomessa

Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

Ikääntyneiden tai esimerkiksi kielitaidottomien näkökulmasta digitalisaatio voi olla este palvelujen saamiselle. CHARM-tutkimus antaa tärkeää tietoa digilaitteiden ja digitaalisten julkispalveluiden käytöstä ikääntyvien maahanmuuttajien näkökulmasta.

Lue lisää CHARM-tutkimuksesta tietoa ikääntyvien venäjänkielisten terveydestä ja elinoloista Suomessa