Ajankohtaista

Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Opastusta läppärin ääressä.

Vankiloiden digitalisaatio tuo monia mahdollisuuksia edistää vankien kuntoutusta, oppimista ja yhteiskuntaan integroitumista. Kansainvälisen tutkimustiedon mukaan digitalisaatio vaikuttaa myös vankien ja työntekijöiden kohtaamisiin, vankilan toimintatapoihin ja -kulttuuriin sekä turvallisuuteen. Digitaalinen osallisuus ja toimijuus edellyttävät pääsyä käyttämään sähköisiä palveluita, taitoa, osaamista sekä oikeanlaista asennetta käyttää niitä. Vankilakontekstissa lisävaatimuksena on luottamus.

Lue lisää Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio voi lisätä eriarvoisuutta – osaamiseen ja helppokäyttöisiin palveluihin panostettava

Vanhuksen kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevat kokevat hyötyvänsä vähiten sähköisistä terveyspalveluista, osoittaa tuore DigiIN-hankkeen tutkimus. Vain vähän hyötyjä...

Lue lisää Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio voi lisätä eriarvoisuutta – osaamiseen ja helppokäyttöisiin palveluihin panostettava

Terveyskylässä tunnistettiin käytäntöjä, jotka helpottavat terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönottoa

Lääkärit älylaitteella.

Terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönoton on kansainvälisesti havaittu olevan hyvin hankalaa: arviolta peräti 45 prosenttia palveluista epäonnistuu terveydenhuollon ammattilaisten vastustuksen takia. Onnistumiselle tärkeää on ottaa tietotekniikan ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat mukaan palveluiden kehittämiseen, todetaan Aalto-yliopiston ja Terveyskylän tutkimuksessa.

Lue lisää Terveyskylässä tunnistettiin käytäntöjä, jotka helpottavat terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönottoa

Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta

Opastusta läppärin ääressä.

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sotedigi-osaamista ja eettisiä toimintatapoja kehitetään SotePeda 24/7 -hankkeessa. Hankkeessa on tehty sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvää osaamismäärittelyä, joka jakautuu 12 osaamisalueeseen. Yksi keskeisistä osaamisalueista on sotealan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen. Sen ydintä on käsittää ihminen osana yhteiskuntaa, yhteisöjä ja järjestelmiä, sekä ymmärtää miten palvelujen ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, ihmisten hyvinvointiin ja arkeen. Tavoitteena on osata edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia. Osallisuuden edistämistä ja eriarvoisuuden teemoja tarkastellaan hankkeessa tuotetuissa oppimateriaaleissa.

Lue lisää Älyvankila esimerkkinä yhteiskunnallisesta osaamisesta

DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden

Ilmapalloja taivaalla

Ensimmäistä toimintavuottamme kuvaavat vauhdikkaasti alkanut työ syksyllä ja koronan myllertämä kevätkausi.  Kahdesti vuodessa raportoimme Strategisen tutkimuksen neuvostolle vaikuttavuustarinoin, joissa kuvataan tutkimus- ja vaikuttamistyön etenemistä ja mahdollisia matkan varrella suunnitelmiin tulleita muutoksia. Tiivistimme tähän yksivuotiskatsaukseen osan vaikuttavuustarinoiden sisällöistä.

Lue lisää DigiIN-hankkeen ensimmäinen vuosi takana – korona perui kohtaamisia, mutta teki selväksi digisyrjäytymisen ehkäisyn tärkeyden

Koronakriisi nostaa esiin sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyt ja puutteet

Vanhuksen käsi polvella.

Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti heikommassa asemassa olevat kokevat hyötyvänsä vähiten sähköisistä palveluista. Digisyrjäytymisriskissä olevien ryhmien digiosaamisen parantamiseen olisi tärkeä panostaa. Palvelujen tarjoajat ja erilaiset järjestöt ovatkin nyt korona-aikana kiitettävästi vastanneet tähän haasteeseen ja tarjoavat esimerkiksi puhelinapua sitä tarvitseville erilaisten sähköisten palvelujen käyttämisessä.

Lue lisää Koronakriisi nostaa esiin sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hyödyt ja puutteet