Ajankohtaista

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

Naiset istuvat palaverissa.

Digitalisaatio haastaa meitä jokaista kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja rakenteita työssämme. Tässä on mahdollisuus luoda uutta ja luopua vanhasta. Esimiesten on tunnistettava sisäiset ja ulkoiset kehittämistarpeet. Heidän on hahmotettava, miten digitalisaatio vaikuttaa työn eri vaiheisiin ja asiakastyöhön, välineisiin ja rakenteisiin. Lisäksi täytyy tunnistaa työyhteisön eri vaiheet ja tarpeet. Millainen on henkilöstön asenne on, entä digivalmiudet?

Lue lisää Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

Suomessa sekä lääkärit että hoitajat ovat tyytymättömiä potilastietojärjestelmien käytettävyyteen

Lääkärit älylaitteella.

Suomalaistutkijat ovat ensimmäisten joukossa maailmassa tutkineet kansallisesti, millaisia kokemuksia lääkäreillä ja hoitajilla on potilastietojärjestelmien käytöstä. Tutkimuksesta käy ilmi, että yleisesti niin suomalaislääkärit kuin -hoitajat ovat potilastietojärjestelmien käytettävyyteen tyytymättömiä.

Lue lisää Suomessa sekä lääkärit että hoitajat ovat tyytymättömiä potilastietojärjestelmien käytettävyyteen

DigiIN-hankkeen aloitusseminaari

Tutkimusprofessori Tarja Heponiemi konsortion johtaja.

Kick off -tilaisuus DigiIN-hankkeelle! DigiIN luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Hanke on osa Strategisen tutkimuksen neuvoston Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa -ohjelmaa. Mukana hankkeessa ovat THL:n lisäksi Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Ikäinstituutti. Tilaisuus on suunnattu erityisesti hankkeen eri työpakettien työhön osallistuville, mutta myös muille digisyrjäytymisen ehkäisystä kiinnostuneille.

Lue lisää DigiIN-hankkeen aloitusseminaari

CHARM-tutkimuksesta tietoa ikääntyvien venäjänkielisten terveydestä ja elinoloista Suomessa

Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

Ikääntyneiden tai esimerkiksi kielitaidottomien näkökulmasta digitalisaatio voi olla este palvelujen saamiselle. CHARM-tutkimus antaa tärkeää tietoa digilaitteiden ja digitaalisten julkispalveluiden käytöstä ikääntyvien maahanmuuttajien näkökulmasta.

Lue lisää CHARM-tutkimuksesta tietoa ikääntyvien venäjänkielisten terveydestä ja elinoloista Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista

Esimiehillä on keskeinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. Johtajilta edellytetään muun muassa kykyä tukea ammattilaisia palvelujen käyttöönotossa, mutta usein johtajat eivät itsekään tunne niitä riittävän hyvin. Onnistunut käyttöönotto mahdollistaa palvelujen parhaan potentiaalin, kuten palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden. Tällä hetkellä merkittävä osa digitaalisten palvelujen käyttöönotosta ontuu, ja yhtenä selittävänä tekijänä on pidetty riittämätöntä johtajuutta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista