Blogi

Tietotekniikan käytöllä positiivisia vaikutuksia ikääntyvien elämänlaatuun

Mies ja nainen tietokoneen ääressä.

Tietotekniikan käytöllä ja ikääntyvien elämänlaadulla on havaittu selkeä ja positiivinen yhteys toisiinsa. Digitaalisten toimintojen käyttö voi parantaa ikäihmisten elämänlaatua, sillä se innostaa heitä opettelemaan uusien teknologioiden käyttöä ja näin pitää yllä kognitiivisia kyvykkyyksiä.

Lue lisää Tietotekniikan käytöllä positiivisia vaikutuksia ikääntyvien elämänlaatuun

Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Opastusta läppärin ääressä.

Vankiloiden digitalisaatio tuo monia mahdollisuuksia edistää vankien kuntoutusta, oppimista ja yhteiskuntaan integroitumista. Kansainvälisen tutkimustiedon mukaan digitalisaatio vaikuttaa myös vankien ja työntekijöiden kohtaamisiin, vankilan toimintatapoihin ja -kulttuuriin sekä turvallisuuteen. Digitaalinen osallisuus ja toimijuus edellyttävät pääsyä käyttämään sähköisiä palveluita, taitoa, osaamista sekä oikeanlaista asennetta käyttää niitä. Vankilakontekstissa lisävaatimuksena on luottamus.

Lue lisää Vankien digitaalinen osallisuus edellyttää saatavuutta, taitoja ja luottamusta

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

Naiset istuvat palaverissa.

Digitalisaatio haastaa meitä jokaista kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja rakenteita työssämme. Tässä on mahdollisuus luoda uutta ja luopua vanhasta. Esimiesten on tunnistettava sisäiset ja ulkoiset kehittämistarpeet. Heidän on hahmotettava, miten digitalisaatio vaikuttaa työn eri vaiheisiin ja asiakastyöhön, välineisiin ja rakenteisiin. Lisäksi täytyy tunnistaa työyhteisön eri vaiheet ja tarpeet. Millainen on henkilöstön asenne on, entä digivalmiudet?

Lue lisää Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

CHARM-tutkimuksesta tietoa ikääntyvien venäjänkielisten terveydestä ja elinoloista Suomessa

Nuorempi opastaa vanhempaa tietokoneen ääressä

Ikääntyneiden tai esimerkiksi kielitaidottomien näkökulmasta digitalisaatio voi olla este palvelujen saamiselle. CHARM-tutkimus antaa tärkeää tietoa digilaitteiden ja digitaalisten julkispalveluiden käytöstä ikääntyvien maahanmuuttajien näkökulmasta.

Lue lisää CHARM-tutkimuksesta tietoa ikääntyvien venäjänkielisten terveydestä ja elinoloista Suomessa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista

Esimiehillä on keskeinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. Johtajilta edellytetään muun muassa kykyä tukea ammattilaisia palvelujen käyttöönotossa, mutta usein johtajat eivät itsekään tunne niitä riittävän hyvin. Onnistunut käyttöönotto mahdollistaa palvelujen parhaan potentiaalin, kuten palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden. Tällä hetkellä merkittävä osa digitaalisten palvelujen käyttöönotosta ontuu, ja yhtenä selittävänä tekijänä on pidetty riittämätöntä johtajuutta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista