Uudenlainen työkulttuuri

Sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys voi lisätä erityisesti nuorten sairaanhoitajien virheitä työssään

Lääkärit älylaitteella.

Tuore DigiIN-hankkeen tutkimus osoittaa, että sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys kuormittaa sairaanhoitajia iästä riippumatta. Toisin sanoen eri ikäryhmiin kuuluvat hoitajat sietävät järjestelmien käytettävyysongelmia yhtäläisesti. Sen sijaan kognitiivisten virheiden määrässä oli eroa eri-ikäisten hoitajien välillä: yllättäen niitä ilmeni useimmin nuorilla sairaanhoitajilla, jotka kokivat tietojärjestelmät vaikeakäyttöisiksi. Tällaisia kognitiivisia virheitä olivat esimerkiksi ohjeiden kuunteluun tai salasanojen muistamiseen liittyvät vaikeudet, tai että henkilö oli vahingossa käynnistänyt tai sulkenut väärän laitteen, järjestelmän tai ohjelman.

Lue lisää Sähköisten potilastietojärjestelmien heikko käytettävyys voi lisätä erityisesti nuorten sairaanhoitajien virheitä työssään

Sote-palvelujen digitalisaatio vaatii ammattilaisilta uudenlaisia taitoja luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa

Palvelujen digitalisaatio luo sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille uudenlaiset vaatimukset asiakaslähtöiseen toimintaan, osoittaa tuore DigiIN-hankkeen tutkimus. Esimerkiksi luottamuksen rakentaminen vaatii enemmän aikaa verkossa kuin kasvokkain kohdatessa.

Lue lisää Sote-palvelujen digitalisaatio vaatii ammattilaisilta uudenlaisia taitoja luottamuksen rakentamiseen asiakkaan kanssa

Korona vauhditti sote-palveluiden digiloikkaa – miten pärjäävät ne, joille entinenkin vauhti oli liikaa?

Henkilö puhuu puhelimessa.

Samaan aikaan, kun koronan aiheuttama digiloikka kiihtyy, korostuu se, että modernit digitaaliset palvelut voivat jättää osan kansalaisista ulkopuolelle. DigiIN-hankkeen ydin tuntuu aiempaakin tärkeämmältä: tavoitteemme on luoda ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyisivät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. 

Lue lisää Korona vauhditti sote-palveluiden digiloikkaa – miten pärjäävät ne, joille entinenkin vauhti oli liikaa?

Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

Naiset istuvat palaverissa.

Digitalisaatio haastaa meitä jokaista kyseenalaistamaan olemassa olevia toimintatapoja ja rakenteita työssämme. Tässä on mahdollisuus luoda uutta ja luopua vanhasta. Esimiesten on tunnistettava sisäiset ja ulkoiset kehittämistarpeet. Heidän on hahmotettava, miten digitalisaatio vaikuttaa työn eri vaiheisiin ja asiakastyöhön, välineisiin ja rakenteisiin. Lisäksi täytyy tunnistaa työyhteisön eri vaiheet ja tarpeet. Millainen on henkilöstön asenne on, entä digivalmiudet?

Lue lisää Pelkkä teknologiaosaaminen ei riitä, kun digitalisaatio mullistaa sote-ammattilaisen asiakastyötä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista

Esimiehillä on keskeinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. Johtajilta edellytetään muun muassa kykyä tukea ammattilaisia palvelujen käyttöönotossa, mutta usein johtajat eivät itsekään tunne niitä riittävän hyvin. Onnistunut käyttöönotto mahdollistaa palvelujen parhaan potentiaalin, kuten palvelujen saatavuuden, saavutettavuuden ja kustannustehokkuuden. Tällä hetkellä merkittävä osa digitaalisten palvelujen käyttöönotosta ontuu, ja yhtenä selittävänä tekijänä on pidetty riittämätöntä johtajuutta.

Lue lisää Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisoituminen uudistaa johtamista